Współpraca MGI Digital Technology-Altix
16 lis 2023 06:00

Na otwarciu międzynarodowych targów Productronica w Monachium firmy MGI Digital Technology i Altix ogłosiły strategiczną współpracę technologiczną oraz wprowadzenie na rynek AltiJet, przemysłowej maszyny do druku atramentowego przeznaczonej dla rynku obwodów drukowanych. Ta cyfrowa maszyna drukująca, zaprojektowana do nakładania maski lutowniczej i wytrawiacza, jest przełomową innowacją na rynku w dużej mierze zdominowanym przez konwencjonalne procesy.

Szybko rozwijający się rynek

Wyceniany na 82 miliardy dolarów, rynek produkcji obwodów drukowanych rośnie o prawie 5 proc. rocznie i oczekuje się, że będzie tak przez następne 10 lat, aż do osiągnięcia 140 miliardów dolarów w 2032 roku. Podczas gdy Azja odpowiada za 80 proc. globalnej produkcji, Europa i Stany Zjednoczone stanowią odpowiednio 5 i 3 proc., a liczba ta ma silnie wzrosnąć w nadchodzących latach dzięki prowadzonej obecnie polityce elastyczności i relokacji.

Płytki drukowane: przejście na cyfrowy druk atramentowy

Produkcja obwodów drukowanych jest złożonym procesem przemysłowym, obejmującym liczne etapy i wykorzystującym technologie, które pozostały praktycznie niezmienione w ciągu ostatnich kilku lat.

Rozwiązanie opracowane przez MGI i Altix upraszcza ten proces. Klienci będą mogli liczyć na: krótsze czasy cykli, oszczędność robocizny i energii oraz znaczne zmniejszenie zużycia chemikaliów i emisji zanieczyszczeń.

Altix wnosi swoją wiedzę w zakresie obwodów drukowanych, a MGI swoją wiedzę w zakresie atramentowych maszyn drukujących i materiałów eksploatacyjnych do elektroniki drukowanej. Dzięki temu rozwiązaniu branża PCB będzie mogła rozpocząć przejście na technologię cyfrową, podążając za przykładem wyznaczonym przez branżę graficzną i poligraficzną około dwudziestu lat temu.

MGI Digital Technology i Altix: silna synergia przemysłowa i strategiczna

Ogłoszona dwa lata temu współpraca pomiędzy MGI Digital Technology i Altix była naturalnym rozwiązaniem dla Edmonda Abergela, prezesa MGI Digital Technology: Od 1982 roku MGI rozwija się oferując rynkowi poligraficznemu i opakowaniowemu kolejne przełomowe innowacje, wykorzystując w 100 proc. cyfrowe technologie w produkcji. Kulminacją tego podejścia jest AlphaJET, pierwsza na rynku w 100 proc. cyfrowa maszyna drukująca 5.0. Kiedy przyjrzeliśmy się powiązanym rynkom, na których nasza wiedza w zakresie wspierania przemysłowej cyfryzacji mogłaby zostać natychmiast zastosowana, od razu wyróżniła się produkcja obwodów drukowanych. Spotkanie z Altix, główną francuską firmą na rynku PCB, było naturalne, a bardzo podobne DNA naszych dwóch firm natychmiast skłoniło nas do rozważenia wspólnego rozwoju.

Ta kulturowa i przemysłowa komplementarność jest wyjątkowa na rynku – wyjaśnia Jérôme Van Straaten, CEO Altix.Rezultatem 30-letniej doskonałej znajomości rynku PCB firmy Altix i doskonałości jej oprogramowania i sprzętu sprzedawanego na całym świecie oraz doświadczenia MGI w zakresie przemysłowych rozwiązań druku atramentowego i powiązanych materiałów eksploatacyjnych jest istniejąca całkowita synergia między naszymi dwiema firmami. Pod tym względem najlepszym symbolem jest wspólny rozwój AltiJet, naszej pierwszej cyfrowej maszyny atramentowej do masek lutowniczych i wytrawiaczy, unikalnej w swojej koncepcji i zaprezentowanej na targach Productronica.

AltiJet: wszechstronność, redukcja kosztów i ochrona środowiska

Wprowadzenie AltiJet zaspokaja potrzebę rynku PCB w zakresie uproszczenia, reaktywności i zmniejszenia śladu węglowego – kontynuuje Jérôme Van Straaten. – AltiJet zmniejsza liczbę kroków wymaganych do nałożenia maski lutowniczej o 50-60 proc.: czas przetwarzania jest o połowę krótszy, podobnie jak liczba wymaganego personelu. Z punktu widzenia ochrony środowiska zastąpienie konwencjonalnego procesu wykorzystującego rozpuszczalniki i wiele manipulacji przez addytywny proces atramentowy znacznie zmniejsza wpływ na środowisko, dzięki całkowitej eliminacji rozpuszczalników i znaczącemu spadkowi zużycia energii.

Dane te zostały potwierdzone przez Fuji Chimera Research Institute. Według japońskiego instytutu badawczego samo przejście na druk atramentowy na etapie osadzania lutowia spowodowałoby znaczące zmniejszenie emisji zanieczyszczeń każdego roku: -20 000 ton emisji LZO (lotnych związków organicznych), -22,5 miliona ton emisji zanieczyszczeń wodnych i -70 proc. odpadów produkcyjnych.

AltiJet: rozwiązanie 360°, unikalne na rynku

Owoc połączonej wiedzy MGI i Altix, AltiJet wyróżnia się na rynku rozwiązań do druku cyfrowego Solder Mask i Etch Resist dzięki swojej unikalnej koncepcji – wyjaśnia Edmond Abergel. – Nasze podwójne doświadczenie przemysłowe doprowadziło nas, od samego początku projektu, do wyobrażenia sobie kompletnego rozwiązania, opracowanego całkowicie we własnym zakresie. Nie jesteśmy monterem, ale producentem, programistą IT i chemikiem. AltiJet łączy w sobie mechanikę o wysokiej precyzji (rzędu 1 mikrona), opracowane przez nas zespoły druku atramentowego o wysokiej rozdzielczości, własne interfejsy IT, programy i ripowanie oraz atrament opracowany specjalnie w tym celu w naszym zakładzie w Ile-de-France. Opanowanie tych różnych elementów było warunkiem sine qua non opracowania maszyny cyfrowej, która najlepiej spełniałaby oczekiwania producentów z tego sektora.

AltiJet: rozwiązanie dla istniejącego sprzętu przemysłowego do masek lutowniczych i wytrawiaczy

AltiJet jest skierowany do szczególnie szerokiego rynku producentów obwodów drukowanych, oferując im bezprecedensowy poziom reaktywności i wszechstronności, jak zapewniają firmy.

AltiJet może być wykorzystywany do produkcji prototypów w rekordowym czasie, a także do uruchamiania krótkich i średnich serii na żądanie. Cyfrowa technologia AltiJet nie tylko ma znacznie obniżać koszty produkcji dla producentów, ale także umożliwiać im zdobywanie nowych rynków, ponieważ ich klienci będą mogli wytwarzać swoje produkty na żądanie, w możliwie najkrótszym czasie, aby dostosować się do zmian w swoich produktach.

Wszechstronność i łatwość obsługi AltiJet sprawiają, że jest to doskonałe uzupełnienie konwencjonalnych rozwiązań stosowanych obecnie w produkcji wysokonakładowej; to samo dotyczy sektorów druku i opakowań.

Opracowano na podstawie informacji firmy MGI Digital Technology