Zakaz sprzedaży produktów powodujących wylesianie
9 gru 2022 06:00

Udało się osiągnąć historyczne porozumienie w sprawie nowego unijnego prawa dotyczącego produktów powodujących wylesianie. Wszyscy operatorzy wprowadzający na rynek europejski towary, które mogą powodować zmniejszanie udziału terenów leśnych w ogólnej powierzchni, będą teraz podlegać obowiązkowym zasadom należytej staranności.

Decyzja o rozszerzeniu zakresu rozporządzenia na produkty z papieru zadrukowanego wypełnia ważną lukę, która wcześniej umożliwiała sprzedaż w UE produktów związanych z degradacją i niszczeniem lasów. Intergraf i jego członkowie od ponad dekady wzywają do objęcia produktów drukowanych zakresem tego prawodawstwa. Jak podkreślają przedstawiciele Stowarzyszenia, sukces podejmowanych starań oznacza istotne osiągnięcie dla całej branży.

Umowa jest wynikiem intensywnych działań podejmowanych przez Intergraf i jego członków wraz z innymi podmiotami takimi jak organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska. Celem tej inicjatywy było wprowadzenie zapisu dotyczącego zasad należytej staranności, które obejmują również produkty drukowane. Dotychczas rozporządzenie w sprawie drewna obejmowało papier – dlatego produkty drukowane produkowane w Europie podlegają kontroli legalności papieru. W przypadku importu spoza UE (w szczególności z krajów, które mają niskie wymagania dotyczące nielegalnego pozyskiwania drewna lub nie mają ich wcale) nie było gwarancji, że użyty papier pochodzi z legalnych źródeł.

Bez tego prawa produkty drukowane o wartości milionów euro trafiają na rynek europejski bez ochrony przed nielegalnym wyrębem. W przeciwieństwie do papieru niezadrukowanego wyroby z papieru zadrukowanego mogą być swobodnie importowane na rynek europejski niezależnie od pochodzenia papieru. Nielegalne pozyskiwanie drewna i wylesianie spowodowane przez importowane produkty drukowane szkodzi reputacji branży druku w Europie i wizerunkowi poszczególnych produktów.

Dzięki rozszerzeniu zakresu na produkty drukowane nowe rozporządzenie UE w sprawie wylesiania zamyka istotną lukę środowiskową i przywraca pewien stopień uczciwej konkurencji między europejskimi drukarniami a ich konkurentami spoza UE – w szczególności z krajów o niskich kosztach – podkreśla Laetitia Reynaud, doradca ds. polityki w stowarzyszeniu Intergraf.

Komisja Europejska początkowo przedstawiła ograniczoną listę towarów (wołowina, olej palmowy, soja, kawa, kakao i drewno). Jednak dzięki mocnemu stanowisku Parlamentu Europejskiego dotyczącemu rozszerzenia zakresu na inne towary (guma) i produkty pochodne (w tym produkty drukowane) również druk jest teraz objęty zakresem rozporządzenia w sprawie wylesiania.

Opracowano na podstawie informacji stowarzyszenia Intergraf