Young Talent Award 2024
4 gru 2023 06:00

Intergraf informuje, że przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Young Talent Award 2024, inicjatywy mającej na celu kształtowanie przyszłości branży poligraficznej. Celem jest uchwycenie perspektyw następnego pokolenia, zrozumienie ich wizji przyszłości przemysłu i wspieranie powiązań między branżą poligraficzną a jej przyszłą siłą roboczą, zachęcając do innowacyjnych pomysłów i kreatywnych rozwiązań.

W tym roku uwaga skupi się na sztucznej inteligencji, temacie, którego w br. było pełno na pierwszych stronach gazet i który ma znaczący wpływ na firmy, a także na całe społeczeństwo. Z technologicznego punktu widzenia niektórzy naukowcy przewidują, że wpływ automatyzacji sztucznej inteligencji będzie równie znaczący jak ostatnia rewolucja przemysłowa. Oczekuje się, że siły rynkowe będą napędzać opłacalną finansowo automatyzację sztucznej inteligencji, podczas gdy niektórzy podkreślają potrzebę starannego rozważenia i odpowiedzialnego jej wdrażania w celu złagodzenia potencjalnych negatywnych konsekwencji dot. rozpowszechniania informacji, praw autorskich, systemów prawnych, a nawet demokracji.

Od 2017 roku nagroda Young Talent Award przyznawana przez Intergraf stanowi platformę dla kolejnego pokolenia profesjonalistów z branży poligraficznej, którzy mogą dzielić się swoimi pomysłami. Każdego roku jest wybierane przez panel ekspertów najbardziej wyróżniające się zgłoszenie, a zwycięzca otrzymuje nagrodę w wysokości 3000 EUR. Wybrane zgłoszenie zostanie udostępnione przedstawicielom stowarzyszeń poligraficznych, firm poligraficznych i dostawców. Chociaż zwycięzca może być tylko jeden, najlepsze zgłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Intergraf.

Kandydaci do nagrody Intergraf 2024 Young Talent Award proszeni są o przedstawienie swoich poglądów na następującą kwestię: W jaki sposób sztuczna inteligencja może wpłynąć na branżę poligraficzną i jakie są związane z tym zagrożenia i szanse?

Kryteria zgłoszenia:

  • Uczestnik musi być młodym studentem, praktykantem lub pracownikiem w branży poligraficznej (w wieku maksymalnie 25 lat) z jednego z krajów członkowskich Intergraf.
  • Wszystkie zgłoszenia powinny być napisane w języku angielskim i mieć długość 2-5 stron. Kandydat może dostarczyć wszelkie wsparcie wizualne, które uzna za niezbędne do zaprezentowania swojego pomysłu.
  • Kandydaci powinni również dołączyć krótkie CV (maksymalnie 2 strony).
  • Dyspozycyjność do zaprezentowania zgłoszenia na kolejnej konferencji Intergraf „Print Matters for the Future”, która odbędzie się w Bukareszcie 14 czerwca 2024 r., jest pożądana, ale nie jest niezbędna do zdobycia nagrody.

Zgłoszenia należy przesyłać w języku angielskim do pana Sergejsa Mikaeljansa, specjalisty ds. komunikacji w Intergraf, pocztą elektroniczną (smikaeljans@intergraf.eu) lub pocztą, na adres Avenue Louise 130A, 1050 Bruksela, Belgia, przed 29 lutego 2024 r.

Opracowano na podstawie informacji Intergraf