Xaar wprowadza nowy sposób oceny płynów
17 sty 2020 06:00

Firma Xaar uruchomiła 5-etapową usługę oceny płynów stosowanych w zaawansowanych aplikacjach produkcyjnych oraz procesach rozwoju nowych produktów. Usługa ma za zadanie pomóc firmom w ustaleniu przydatności technologii atramentowej oraz stosowanych w niej płynów w nowych aplikacjach, bez ponoszenia dużych kosztów wstępnych. W tym celu producent zainwestował w dedykowane laboratorium, wyposażone w niestandardowe stanowiska testowe do produkcji próbek oraz zaawansowaną drukarkę 3D Notion Systems n.jet.

Każdy nowy projekt rozpoczyna się od wstępnej oceny płynów. Podczas etapu 1. analizowane są kwestie aplikacji atramentu i kompatybilność materiałów, dokonuje się zaawansowanych pomiarów  fizykochemicznych. Etap 2. obejmuje optymalizację dysz, a szczególnie konfigurację kształtu fali głowicy drukującej oraz optymalizację wykorzystania płynów. Etap 3. to faktyczna produkcja próbek z wykorzystaniem jednego ze stanowisk testowych. Druk 3D i inne zaawansowane metody wytwarzania próbek są możliwe dzięki drukarce Notions Systems n.jet i głowicom Xaar 1003 GS12. Maszyna do natryskiwania fotopolimeru (PPJ) jest w stanie drukować warstwy od 0,0185 mm do 0,0025 mm, pracując z prędkością około 6 sekund na warstwę. Następujący po wytworzeniu próbek etap 4. koncentruje się na dopasowaniu odpowiedniego systemu atramentowego, a etap 5. polega na zapewnieniu wsparcia, modernizacji, testowaniu i poradach dotyczących praktycznego użytkowania. 

„Technologia druku atramentowego jest obecnie bardzo istotna, a jej zastosowanie stale rośnie. Dlatego też chcieliśmy umożliwić firmom sprawdzenie przydatności drukowania atramentowego w programach rozwoju produktów bez konieczności ponoszenia znacznych inwestycji kapitałowych lub kosztów początkowych” – wyjaśnia Mike Seal, Business Development Manager Xaar, Advanced Manufacturing i 3D Printheads.

5-etapowa usługa Xaar umożliwia obecnie ocenę rozpylania płynów o wysokiej lepkości. Większość atramentowych głowic drukujących jest zdolnych do natryskiwania materiałów o lepkości w zakresie 10-25 mPa.s (10-25 cP). Teraz, dzięki ulepszeniom unikalnej technologii TF Xaar płyny, które mają znacznie wyższe lepkości, mogą z powodzeniem przepływać przez głowice drukujące Xaar.

„Zapewnienie dostępu do wiedzy na temat rozwoju drukarek atramentowych za pośrednictwem naszej 5-etapowej usługi pomaga klientom szybciej wejść na rynek, skracając terminy i koszty. Od drukowania 3D po funkcjonalne zastosowanie płynów, takie jak optyka i wyświetlacze płaskie, możliwości druku atramentowego są różnorodne. Nasz dedykowany zespół i pięciostopniowa usługa sprawdzają się w obsłudze każdego projektu” – podsumowuje Mike.

Opracowano na podstawie informacji firmy Xaar