Technologia druku 3D przychodzi z pomocą niewidomemu chłopcu
5 wrz 2016 11:24

binzhou-medical_operacja-oka_05-09-16Profesor Li Zefu i docent Li Meng z Kliniki Neurochirurgii Szpitala Uniwersytetu Medycznego w Binzhou (Chiny) z powodzeniem wykorzystali technologię druku 3D podczas skomplikowanej operacji neurochirurgicznej.

Ośmioletni chłopiec przeżył dramatyczne chwile, kiedy na pięć dni stracił wzrok w obu oczach. Badania diagnostyczne wykonane natychmiast w szpitalu – rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa - pozwoliły lekarzom postawić diagnozę. Wykryte u pacjenta zmiany torbielowate w okolicy przysadki mózgowej powodowały ucisk na nerwy wzrokowe i tym samym były bezpośrednią przyczyną całkowitego zaniku widzenia. Zabieg kraniotomii (operacyjne otwarcie czaszki w celu uzyskania dostępu neurochirurgicznego do mózgowia), omawiany przez konsylium lekarskie jako pierwszy, został uznany za zbyt niebezpieczny w przypadku tak młodego wieku pacjenta. Ostatecznie lekarze podjęli decyzję o zastosowaniu innowacyjnej techniki nawigacji opartej na technologii druku 3D.

Na podstawie wykonanych badań zbudowano model 3D czaszki dziecka, aby szczegółowo poznać jej anatomię oraz stopień zachodzących zmian. Podczas operacji wykorzystano technologię 3D do precyzyjnej nawigacji w celu jak najdokładniejszego wykonania wszystkich procedur w ramach skomplikowanego zabiegu. Odprowadzenie zalegającego w mózgu płynu doprowadziło do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, niezbędnego do przywrócenia widzenia. Chłopiec przeszedł pomyślnie operację, czuje się coraz lepiej, jest w trakcie rekonwalescencji i - co najważniejsze - stopniowo odzyskuje wzrok. 

Metoda wykorzystania nawigacji 3D została bardzo pozytywnie przyjęta w świecie medycznym i z pewnością znajdzie naśladowców, jako minimalnie inwazyjna procedura stosowana w leczeniu cyst śródczaszkowych. Odkąd przy szpitalu zostało otwarte centrum badań nad drukiem 3D, lekarze omawiają możliwości wykorzystania technologii druku 3D w leczeniu różnych chorób mózgu i kręgosłupa. Sukces pierwszego zabiegu i powodzenie wszystkich zastosowanych procedur zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte zarówno przez grono lekarzy, jak i samych pacjentów.

Opracowano na podstawie informacji 3D Printing Industry