Sappi sprzedaje trzy europejskie papiernie
30 wrz 2022 10:19

Firma Sappi zawarła umowę z grupą inwestycyjną Aurelius na sprzedaż trzech papierni: Sappi's Maastricht Mill w Holandii, Stockstadt Mill w Niemczech oraz Kirkniemi Mill w Finlandii.

Spółka otrzymała wiążące oferty od kilku stron, po przeprowadzeniu analizy zarząd firmy zgodził się na przyjęcie oferty Aureliusa. Sprzedaż będzie podlegać różnym standardowym warunkom, oczekuje się, że zakończy się w pierwszym kwartale kalendarzowym 2023 r. po spełnieniu wszystkich formalnych wymogów. Zawarta zostanie również przejściowa umowa o świadczenie usług, aby zapewnić płynną transformację biznesu.

Dyrektor generalny Sappi, Steve Binnie, powiedział: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że osiągnęliśmy porozumienie z Aureliusem w sprawie przejęcia własności trzech zakładów. Chociaż nie mieszczą się już w portfolio Sappi, są silnymi aktywami z dobrymi pracownikami.

Decyzja o sprzedaży jest wynikiem szczegółowego i dokładnego przeglądu przeprowadzonego przez Sappi zgodnie z celami strategicznymi naszej grupy Thrive25. Proces obejmuje zmniejszenie obecności w segmencie papieru graficznego przy jednoczesnym rozszerzeniu oferty w segmentach obejmujących opakowania, papiery specjalistyczne, celulozę i biomateriały. Ostatnie inwestycje w naszych południowoafrykańskich, amerykańskich i europejskich oddziałach pokazują ten priorytet.

Wartość sprzedaży wynosi około 272 mln euro, wpłata składać się będzie z wpływów pieniężnych i zatrzymanych należności w wysokości 212 mln euro oraz zatrzymanych zobowiązań w wysokości 60 mln euro.

Przychody zostaną wykorzystane do dalszej redukcji zadłużenia i konsekwentnego zwiększania koncentracji Sappi na zidentyfikowanych segmentach wzrostu. Strata netto po opodatkowaniu przypadająca na aktywa netto trzech papierni za ostatnie dwanaście miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. wyniosła 6,5 ​​mln euro.

Specjaliści Sappi podkreślają, że biorąc pod uwagę obecną niestabilną sytuację rynkową, EBITDA za ten sam okres dla trzech zakładów wyniosła 58 mln euro. Dla porównania, EBITDA za dwanaście miesięcy, do września 2019 r. wyniosła 40 mln euro (dla trzech ww. zakładów).

Marco Eikelenboom, dyrektor generalny Sappi Europe, dodał: W przyszłości Sappi skupi się w Europie na papierze graficznym dla rynku druku komercyjnego. Ponadto w segmencie opakowań biznes skoncentruje się przede wszystkim na opakowaniach giętkich, papierach funkcjonalnych, samoprzylepnych, w tym pergaminach, etykietach oraz produktach sublimacyjnych. Wierzymy, że ta sprzedaż pomoże odblokować potencjalną wartość w każdej papierni, do której będzie dążył nowy właściciel. Teraz skupimy się strategicznie na segmentach rynku nieobsługiwanych przez te zakłady.

Natomiast firma Agfa planuje sprzedać swój dział Offset Solutions firmie Aurelius w ramach oddzielnej transakcji o wartości 92 mln euro, której szczegóły zostały ujawnione w zeszłym miesiącu. Wcześniejsze zaangażowanie Aureliusa w przemysł poligraficzny wynikało z własności firmy Stralfors, która zmieniła nazwę na Imprimus, oraz Office Depot Europe.

Na temat umowy z Sappi, partner Aureliusa, Dirk Markus, powiedział: Rynek produktów celulozowo-papierniczych jest szczególnie interesujący dla Aureliusa, biorąc pod uwagę naszą wiedzę na temat sektora przemysłowego. Łączymy sprawdzone osiągnięcia w złożonych projektach z głębokim zrozumieniem tego, jak należy zidentyfikować i odblokować potencjał tworzenia wartości. Biorąc pod uwagę kluczowe cechy, transakcja oferuje szerokie możliwości uwolnienia pełnego potencjału tych zakładów produkcyjnych.

Fabryka Sappi w Maastricht produkuje 260 000 ton rocznie powlekanego bezdrzewnego papieru i tektury, sprzedawanych głównie drukarniom i przetwórcom opakowań na całym świecie.

Stockstadt Mill to zintegrowana celulozownia i papiernia zlokalizowana w Niemczech, produkująca 145 000 ton celulozy, która jest wykorzystywana do produkcji 220 000 ton papieru powlekanego i niepowlekanego bezdrzewnego, sprzedawanego głównie na europejski rynek poligraficzny.

Kirkniemi Mill to zintegrowana celulozownia i papiernia położona w Finlandii, produkująca 300 000 t/r bielonej masy mechanicznej, która jest wykorzystywana do produkcji około 750 000 t/r różnych gatunków powlekanego papieru mechanicznego wykorzystywanych w przemyśle publikacji drukowanych na całym świecie.

Firma Sappi z siedzibą w Johannesburgu w RPA zatrudnia ponad 12 000 pracowników, posiada zakłady produkcyjne na trzech kontynentach w dziesięciu krajach oraz klientów w ponad 150 krajach na całym świecie.

Na początku tego miesiąca spółka Sappi Europe poinformowała, że ​​zwiększy moce produkcyjne swojej papierni w Gratkorn w Austrii, jednocześnie tymczasowo zmniejszając skalę produkcji włoskiej fabryki Carmignano.

Opracowano na podstawie informacji opublikowanej na portalu Print Week