Przewodnik Intergraf już dostępny
16 lut 2021 12:58

30 grudnia 2020 r. UE i Wielka Brytania podpisały umowę o handlu i współpracy finalizującą wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Aby wesprzeć swoich członków, stowarzyszenie Intergraf opublikowało specjalny przewodnik ułatwiający interpretację dokumentu.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią (TCA) obejmuje szeroki zakres dziedzin, w tym postanowienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, konkurencji, pomocy państwa, przy czym kluczowym zagadnieniem jest handel towarami. Umowa przewiduje bezcłowy i bezkwotowy handel towarami między UE a Wielką Brytanią, uzależniony od przestrzegania odpowiednich reguł pochodzenia.

Intergraf opublikował wytyczne dla członków, zawierające informacje o głównych przepisach dla firm z UE i Wielkiej Brytanii. Przewodnik zawiera przegląd najważniejszych wymogów celnych i przepisów dotyczących podatku VAT. Wyjaśnia również, jak należy rozumieć pojęcie „reguł pochodzenia” w handlu produktami poligraficznymi i podaje przykłady przypadków.

Intergraf zobowiązuje się do reprezentowania europejskiego przemysłu poligraficznego w najszerszym rozumieniu tego słowa. Będziemy nadal wspierać brytyjskie firmy, tak jak robimy to z naszymi innymi członkami w UE i poza nią – deklaruje Beatrice Klose, sekretarz generalna Intergraf.

Niniejsze wytyczne są częścią niedawno opublikowanych przewodników Intergraf, w tym przewodnika po oznakowaniach ekologicznych UE dla papieru zadrukowanego oraz przewodnika dotyczącego zezwoleń na stosowanie trójtlenku chromu we wklęsłodrukowych maszynach drukujących. Dalsze przewodniki dotyczące dokumentu BREF STS i materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zostaną wkrótce udostępnione.

Publikacje są dostępne bezpłatnie dla wszystkich firm członkowskich Intergraf, a egzemplarze można zamawiać za pośrednictwem krajowych oddziałów.

Opracowano na podstawie informacji Intergraf