kontakt

Alfa-Print Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 14A

00-050 Warszawa

Telefon: 22 828-14-00, 22 828-14-53, 22 828-27-32, 22 826 61 31

Fax: 22 828 14 00

 

Prezes Zarządu, Redaktor Naczelna

Anna Naruszko

e-mail: anna.naruszko@opakowanie.pl

Zamawianie reklam

Beata Wielgat

e-mail:beata.wielgat@opakowanie.pl

 

Zamawianie reklam i prenumerata

Bożena Kalbarczyk

e-mail: bozena.kalbarczyk@opakowanie.pl

 

Przygotowanie reklam

Beata Radzka

e-mail: beata.radzka@opakowanie.pl