Innowatorzy – druk 3D technologią przyszłości
6 mar 2020 11:05

Firma Zortrax, polski deweloper kompleksowych rozwiązań druku 3D realizuje projekt o nazwie „Innowatorzy”. Inicjatywa polega na udostępnianiu drukarek 3D polskim organizacjom i przedsiębiorstwom, które mogą dzięki temu realizować własne, innowacyjne przedsięwzięcia. W ten sposób Zortrax chce wspierać podmioty realizujące interesujące projekty biznesowe, edukacyjne czy naukowe, w których może być wykorzystana technologia druku 3D.

Zaproszenie do współpracy skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, w tym także fundacji, stowarzyszeń, kół studenckich, uczelni lub szkół, które realizują ciekawe projekty wykorzystujące druk 3D.

W ten sposób wspierane są ciekawe inicjatywy, oferowana jest pomoc w ich realizacji oraz udostępniany jest sprzęt, który pomoże w wykonaniu zgłoszonego projektu. W ramach współpracy oferowana jest przede wszystkim możliwość pozyskania drukarek 3D - prostych w obsłudze narzędzi, które budują fizyczne modele na podstawie cyfrowych projektów. Sprzęt dobierany jest w zależności od specyfiki danego zgłoszenia.

Liczba i rodzaj urządzeń, które można otrzymać zależy od specyfiki i złożoności projektu, a także dostępności danego modelu. Po otrzymaniu zgłoszenia od zainteresowanego podmiotu, Zortrax dokona oceny projektu i przedstawi możliwe rozwiązania sprzętowe. Zasady przekazania urządzeń określi osobna umowa o współpracy.

Biorąc udział w projekcie, można wejść w posiadanie sprzętu o wartości nawet 11 360 PLN. Jest to detaliczna cena brutto jednego zestawu Zortrax Inventure wraz z Zortrax DSS Station.

Od uczestników programu „Innowatorzy” Zortrax oczekuje między innymi przekazywania informacji o postępach w realizacji projektu, przekazywania zdjęć, materiałów video, dokumentujących postępy prac oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie zdjęć, materiałów video w celu umieszczenia ich na kanałach social media Zortrax. Realizacja zgłoszonego projektu powinna nastąpić w okresie maksymalnie 1 roku od podpisania umowy o współpracy.

W zamian oferowane są drukarki 3D: modele Zortrax M200, Zortrax M300, Zortrax Inventure w zestawie z DSS Station, promocja projektu poprzez publikację informacji o przedsięwzięciu na kanałach social media Zortrax, promocja projektu i wsparcie w działaniach PR skierowanych do mediów polskich i zagranicznych jak również promocja projektu poprzez publikację artykułów na Blogu Zortrax bądź Newsroomie.

Przedstawione tu warunki współpracy mają charakter przykładowy, a szczegółowe zasady są ustalane indywidualnie z każdym podmiotem w umowie o współpracy.

Przykłady projektów zrealizowanych dzięki programowi:

  • Falectra zbudowała w pełni funkcjonalny prototyp elektrycznego motocykla z wykorzystaniem wydrukowanych komponentów
  • Uczniowie szkoły w Jarosławiu, korzystając z drukarki 3D wydrukowali protezę ręki dla swojej koleżanki z klasy
  • Personel medyczny GUMed wykorzystuje drukarki Zortrax do budowy modeli przedoperacyjnych wykorzystywanych podczas przygotowań do operacji
  • ABcar uzywa zaawansowanych technologii obrazowania i druku 3D na potrzeby inżynierii odwrotnej, wykorzystywanej w produkcji części zamiennych do zabytkowych pojazdów
  • Pierwsze, krótkie serie robota edukacyjnego Photon wykonano na drukarkach Zortrax

Jeżeli realizujemy ciekawy projekt i chcemy nawiązać współpracę z firmą Zortrax możemy wypełnić formularz dostępny na stronie producenta i zgłosić swój projekt.

Opracowano na podstawie informacji firmy Zortrax