Certyfikat FOGRA53 dla cyfrowej maszyny arkuszowej AccurioJet KM-1
29 lip 2019 10:30

Konica Minolta poinformowała, że cyfrowa maszyna inkjetowa AccurioJet KM-1 z jej oferty uzyskała certyfikat FOGRA53. Firma podkreśla, że jest pierwszym na świecie producentem maszyn cyfrowych i dostawcą kompleksowych rozwiązań poligraficznych, którego rozwiązanie uznano za zgodne z tym zestawem charakterystyki danych. Certyfikat FOGRA53 – zgodnie z definicją przyjętą przez przyznający go instytut Fogra – potwierdza wszechstronność danego produktu w kontekście komunikacji kolorystycznej i sprawnej wymiany informacji o barwach, niezbędnych w procesie produkcji poligraficznej.

 „Certyfikat FOGRA53 to najlepszy dowód na stabilność, kompleksowość i olbrzymie możliwości AccurioJet KM-1 w obszarze zarządzania barwą – mówi Colin Osborne, szef działu Colour Management w Konica Minolta Marketing Services. – Został on przyznany po rozbudowanych, wszechstronnych testach, jakim poddano nasze flagowe rozwiązanie w formacie B2. Oferowany przez nie szeroki gamut kolorystyczny gwarantuje uzyskanie dowolnego profilu ICC, bazującego na systemie CMYK, w tym FOGRA53. Jesteśmy przekonani, że podobnie szeroki gamut nie jest możliwy do osiągnięcia w standardowej maszynie offsetowej”.

Wspomniane testy zostały przeprowadzone przez niemiecki instytut Fogra, specjalizujący się w badaniach nad technologiami poligraficznymi i medialnymi. Działa on pod egidą stowarzyszenia AiF, zrzeszającego niemieckie organizacje zajmujące się badaniami dotyczącymi rozwiązań przemysłowych.

Mówi Marco Mattuschka, ekspert Fogra ds. rozwiązań prepress: „Gratulujemy firmie Konica Minolta. Po raz pierwszy w naszej historii, maszyna poligraficzna – w tym przypadku AccurioJet KM-1 – uzyskała certyfikat FograCert Validation Printing System (ISO 12647-8), uwzględniający nowy zestaw charakterystyki danych – FOGRA53 oraz potwierdzający jej zgodność z profilami FOGRA39, 47, 51 i 52. Co więcej, rozwiązanie to otrzymało jeszcze jedno wyróżnienie z naszej strony: tzw. certyfikat kombi. Potwierdza on, że FograCert VPS został przyznany na podstawie pojedynczych wydruków testowych, uzyskanych podczas sprawdzania stabilności całego nakładu zrealizowanego zgodnie z normą Fogra Standard PSD (Process Standard Digital). Badając warunki referencyjne druku wykonywanego w AccurioJet KM-1 stwierdziliśmy ponadto, że maszyna ta spełnia wszystkie wymagania charakterystyczne dla dwóch innych standardów branżowych: GRACoL Coated & Uncoated (IDEAlliance; dla podłoży powlekanych i niepowlekanych) oraz Japan Color (stworzonego przez Japońskie Stowarzyszenie Producentów Maszyn Drukujących). Tym samym potwierdzamy, że maszyna firmy Konica Minolta posiada cechy predestynujące ją do realizacji bardzo szerokiego spektrum prac poligraficznych, zgodnie z różnymi normami.

Testowanie i certyfikacja trzech międzynarodowych standardów podczas drukowania tego samego nakładu było nowością także dla stowarzyszenia Fogra. Pozwoli to w przyszłości rozszerzyć oferowany przez nas zestaw testowy i reżim technologiczny zapewniany podczas tego procesu”.

AccurioJet KM-1 to bazujące na technologii inkjet UV LED cyfrowe rozwiązanie arkuszowe, oferujące – jak zapewnia producent i co potwierdza otrzymany certyfikat – najwyższą stabilność, wszechstronność i dokładność w odwzorowaniu barw. Maszyna pracuje z prędkością maksymalną 3 tys. jednostronnie zadrukowanych arkuszy B2/h i rozdzielczością 1200 dpi. Wśród kluczowych zalet związanych z jej użytkowaniem Konica Minolta wymienia m.in.: sprawne przejście z niskonakładowej produkcji offsetowej na druk cyfrowy; wdrożenie tzw. produkcji hybrydowej, tj. zintegrowanie AccurioJet KM-1 z istniejącym środowiskiem produkcyjnym bazującym na offsecie; opcję druku dwustronnego (także na arkuszach o ponadstandardowej długości) oraz różnorodność obsługiwanych podłoży (są wśród nich np. kartony opakowaniowe, niskogramaturowe papiery czy materiały tłoczone). Konica Minolta opracowała też tabele barw specjalnych Pantone, jakie możliwe są do osiągnięcia w  maszynie AccurioJet KM-1.

W urządzeniu tym znalazła zastosowanie technologia Dot Freeze Technology (DFT), która – zdaniem Konica Minolta – stawiła czoło jednemu z fundamentalnych wyzwań, z jakimi boryka się druk inkjetowy: niekontrolowanemu przemieszczaniu się kropel atramentu, obniżającemu jakość reprodukcji. Jej twórcy podkreślają unikalność tego rozwiązania, polegającą na błyskawicznym samoutwardzaniu się („samozamarzaniu”) kropel atramentu tuż po ich kontakcie z materiałem. Nagła zmiana temperatury powoduje, że dynamicznie „wypluwany” z dysz głowicy drukującej strumień atramentu zamienia się – po naniesieniu na podłoże – w zestaw nieruchomych kropli, co eliminuje efekt „mottlingu” (rozmywania się obrazu) barw oraz problemy związane z obsługą porowatych materiałów.

„Znajdujący zastosowanie w maszynie KM-1, opatentowany przez Konica Minolta atrament UV utrwalany w technologii Dot Freeze, zagwarantował bardzo wysoką stabilność kolorystyczną i dokładność w całym testowym nakładzie wynoszącym 500 egzemplarzy – podkreśla Colin Osborne. – Maszyna AccurioJet KM-1 uzyskała certyfikację FOGRA dla następujących profili ICC: FOGRA39, 47, 51, 52, 53, Japan Colour i GRACoL Coated & Uncoated. To jednoznacznie potwierdza dokładność reprodukcji barwnej i stabilność realizowanej w niej produkcji”.
Magdalena Raczyńska z działu marketingu Konica Minolta Business Solutions Polska, dodaje: „Jesteśmy dumni z faktu, że tak uznana organizacja jak Fogra w jednoznaczny sposób potwierdziła jakość wydruków uzyskiwanych w maszynie AccurioJet KM-1. Liczba przeprowadzonych testów i ich wyniki wskazują dobitnie, że mamy do czynienia z zaawansowanym technologicznie, oferującym najwyższe parametry rozwiązaniem, dedykowanym różnym obszarom produkcji poligraficznej. Potwierdzają to same wdrożenia tej maszyny, także w polskich drukarniach, wśród których znajdują się firmy o różnej specjalizacji m.in. dziełowej czy komercyjnej. Mamy nadzieję, że uzyskany certyfikat FOGRA53 stanie się dodatkowym argumentem dla kolejnych jej implementacji, również w rodzimych zakładach poligraficznych”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta