Branża poligraficzna pełna optymizmu
22 sie 2022 11:17

W ósmym raporcie z serii „drupa Global Trends report” znajdą się analizy globalnych trendów, jak również nieoczywiste spostrzeżenia na temat zmian rynkowych. Drukarnie wciąż planują inwestować w maszyny do druku offsetowego, jak wynika z raportu globalnych trendów wydanego przez organizatora targów drupa, który ma zostać opublikowany w przyszłym miesiącu. Pomimo postępów w technologii druku cyfrowego, chętnie wybieranej w celu obniżenia kosztów, zwiększenia produktywności i automatyzacji, rośnie liczba drukarń planujących kupować maszyny offsetowe.

W poddanym badaniu sektorze wydawniczym 27 proc. przedsiębiorców zamierza zainwestować w offsetową maszynę drukującą, tyle samo planuje inwestycję w druk cyfrowy, natomiast 30 proc. ankietowanych chciałoby zakupić urządzenie do druku arkuszowego. Branża na całym świecie ucierpiała z powodu okresu blokady, ale nie osłabiło to optymizmu, zwłaszcza w Azji, która wydaje się bardziej odporna na zmiany gospodarcze niż Europa. Zdaniem ankietowanych druk komercyjny został dotknięty ograniczeniami związanymi z COVID w większym stopniu niż np. sektor opakowań.

Największa zmiana nastąpiła w oczekiwaniach dotyczących druku online. Dwa lata temu, kiedy opublikowano ostatnią ankietę, 17 proc. przychodów pochodziło z zamówień składanych za pośrednictwem portali internetowych, natomiast w 2022 r. wskaźnik ten wzrósł do 26 proc. Według raportu taki trend ma wpływ na wszystkie rynki. Rosnąca liczba niskonakładowych zamówień będzie miała wpływ na automatyzację, szczególnie w obszarze wykańczania, gdzie napięcie związane z krótkimi seriami i wyzwaniami rekrutacyjnymi już teraz sprawia, że ​​inwestycje w technologię wykończeniową wskazywane są jako druga najpopularniejsza inwestycja planowana przez drukarnie.

Na długo przed 2019 r. nastąpiły bardzo wyraźny wzrost zaufania i poprawa nastrojów – mówi Richard Gray, dyrektor operacyjny PrintFuture, który przygotował tegoroczny raport. - Drukarzy, którzy uważają, że stan ich biznesów jest dobry, jest więcej niż tych, którzy twierdzą, że ich przedsiębiorstwa znajdują się w złej sytuacji. Do tej kategorii należą mieszkańcy Europy Wschodniej – podkreślił Gray.

Drugą istotną zmianą w branży poligraficznej na całym świecie jest wpływ presji  makroekonomicznej – w tym przypadku pandemia jest największym zagrożeniem, na które wskazuje  62 proc. respondentów z Azji i 51 proc. w Europie. Wojna w Ukrainie także jest wskazywana jako poważny problem w przypadku 32 proc. drukarń w Europie i 6 proc. drukarń w Ameryce Środkowej i Południowej.

Opracowano na podstawie informacji opublikowanych na portalu Print Business