Zortrax szuka inwestora
12 lip 2022 06:00

Zarząd spółki firmy Zortrax Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie  poinformował, iż w dniu 28 czerwca 2022 r. podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, celem wsparcia dalszego rozwoju działalności.

Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Spółki w oparciu o dotychczasową przyjętą strategię rozwoju w branży druku 3D, która będzie prowadzić do maksymalizacji wartości Spółki dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy. W trakcie procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę różne opcje, w tym w szczególności Zarząd Spółki nie wyklucza prowadzenia negocjacji w sprawie pozyskania inwestora finansowego lub branżowego, który obejmie większościowy pakiet akcji Spółki.

W dniu 28 czerwca 2022 roku Zarząd Spółki zawarł umowę z VCP Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Vienna Capital Partners) („VCP”), który wesprze Spółkę w procesie przeglądu opcji strategicznych. Stronami umowy z VCP są także akcjonariusze Spółki: (i) Pan Mariusz Babula (Prezes Zarządu Spółki), (ii) Pan Przemysław Krzemieniecki (Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki), (iii) Pan Marcin Olchanowski (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki) oraz (iv) spółka pod firmą Nebbula – Theron spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Na zawarcie umowy z VCP wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki.

W ramach procesu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, wybranym podmiotom mogą być udzielane dodatkowe informacje o Spółce. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Opracowano na podstawie bankier.pl