Zortrax rozpocznie projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej
18 sie 2021 06:00

Zortrax, lider rynku druku 3D, we wrześniu rozpoczyna prace badawcze w ramach kontraktu podpisanego z Europejską Agencją Kosmiczną. Agencja poinformowała właśnie o podpisaniu umowy ze spółką Astronika. Jednym z podwykonawców kontraktu jest spółka Zortrax. Trzecią firmą w projekcie jest CRIDO R&D. Całkowita wartość kontraktu wynosi 175.000 euro, a jego zakończenie planowane jest na 2023 rok.

W sierpniu Europejska Agencja Kosmiczna poinformowała o podpisaniu umowy z spółką Astronika sp z o.o. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badań i testów mających na celu opracowanie technologii pokrywania powłokami metalicznymi wydruków 3D wykonanych z wysokotemperaturowych polimerów takich jak PEEK. Spółka Astronika ma być liderem projektu i będzie odpowiedzialna za skonstruowanie części instrumentów dla pracującej obecnie na powierzchni Marsa amerykańskiej sondy InSight.

Jednym z podwykonawców Astroniki jest Zortrax, która będzie odpowiedzialna za wykonanie wydruków 3D przy użyciu autorskich technologii wytwarzania addytywnego i spełniających wymogi przemysłu kosmicznego materiałów polimerowych.

Zastosowanie druku 3D w branży lotniczej i kosmicznej to jeden z kluczowych kierunków, w którym rozwija się obecnie rynek. Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, a także z dwoma firmami, które razem z Zortrax są wykonawcami projektu, daje nam szansę na szybszą realizację jednego z głównych założeń strategii Zortrax. Spodziewamy się, że przełomowe technologie wypracowane w projektach takich jak ten wkrótce trafią do drukarek, jakie mamy w sprzedaży, a co za tym idzie, do naszych klientów - mówi Małgorzata Misiewicz, Prezes Zarządu Zortrax S.A.

Trzecią firmą, która uczestniczy w projekcie, jest CRIDO R&D sp. z o.o. sp. k., która będzie odpowiedzialna za technologię nakładania na wydruki powłok metalicznych. 

Rozpoczęcie prac badawczych zaplanowane jest na wrzesień 2021 roku. Mają one potrwać około 18 miesięcy. Całkowita wartość kontraktu wynosi 175.000 euro, a wartość części kontraktu, za którego realizację odpowiada Zortrax, wynosi 54.500 euro. W zależności od przebiegu współpracy może ona być w przyszłości rozszerzana o kolejne kontrakty pomiędzy Zortrax a Europejską Agencją Kosmiczną.

Niedawno spółka poinformowała o podpisaniu Term sheet zawierającego podstawowe warunki transakcji między Zortrax a Rusatcom - Additive Technlogies LLC z siedzibą w Moskwie. Zgodnie z Term sheet, wartość potencjalnej transakcji ma wynosić równowartość 65.000.000 USD (sześćdziesiąt pięć milionów dolarów amerykańskich), tj. wg średniego kursu NBP z dnia 19 lipca 2021 r. (USD/PLN: 3,8968) – ok. 253.292.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), lecz nie więcej niż 50 % godziwej wartości Spółki ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający. Obecnie RusAT przeprowadza badanie due diligence Zortrax.

Opracowano na podstawie informacji firmy Zortrax