Zmiany personalne w firmie Heidelberg
24 paź 2022 06:00

Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy i dyrektor ds. pracy w Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg), opuści firmę najpóźniej 1 kwietnia 2023 r. i dołączy do zarządu innej firmy przemysłowej.

Przeniesienie nastąpi za obopólną zgodą. W pozostałym do odejścia okresie Wassenberg będzie współpracował z Radą Nadzorczą i prezesem zarządu, aby uporządkować swoje obowiązki i przekazać odpowiedzialność w nowe ręce. Rada Nadzorcza planuje szybkie obsadzenie stanowiska.

W ciągu ostatnich trzech lat Marcus Wassenberg wykonał efektywną pracę zarówno w zakresie restrukturyzacji firmy, jak i przyspieszenia jej transformacji. Jego zbliżające się odejście jest również wyrazem osiągniętych kamieni milowych, sukcesów finansowych i odzyskanej przyszłej rentowności firmy. Dziękuję mu za jego ważny wkład – mówi dr Martin Sonnenschein, przewodniczący rady nadzorczej firmy Heidelberg.

Tracimy zaangażowanego innowatora, a ja tracę bardzo cenionego kolegę z zarządu. Pomimo nieoczekiwanych wyzwań pandemii i obecnej niepewnej sytuacji geopolitycznej on i jego koledzy przywrócili solidne wyniki gospodarcze firmy. Konsekwentnie kontynuujemy strategiczny rozwój naszego portfolio i innowacyjność modelu biznesowego, za czym wspólnie opowiadają się nasza Rada Nadzorcza, kadra zarządzająca i ja – podkreśla prezes zarządu dr Ludwin Monz i dodaje: Przyszłość Heidelberger Druckmaschinen AG jest rozłożona na wiele silnych ramion.

Zadaniem jest teraz dalsze wzmacnianie podstawowej działalności i jednocześnie napędzanie rozwoju nowych obszarów biznesowych w oparciu o szerokie kompetencje firmy, leżące m.in. w elektromobilności, automatyzacji i technologii czujników. Pod kierownictwem Ludwina Monza firma jest doskonale przygotowana do realizacji zadań w zakresie innowacji – podkreśla Marcus A. Wassenberg.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg