Zmiana w zarządzie Messe Düsseldorf
17 lip 2020 06:00

Po blisko 17 latach na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego Messe Düsseldorf (oraz prawie 37 latach pracy w tej firmie ogółem) w dniu 30 czerwca br. Werner M. Dornscheidt złoży rezygnację z dalszego pełnienia swych obowiązków. Pozostawi po sobie wiele wspomnień i ślad odciśnięty na korporacyjnej strategii i międzynarodowym wizerunku, najnowocześniejsze obiekty wystawowe, pozytywne efekty cyfrowej transformacji oraz finansową stabilizację. „To, co stworzyliśmy wspólnie z moim zespołem przez te wszystkie lata, ma dzisiaj pozytywny wpływ na firmę. I chociaż obecne okoliczności są trudne, świadomość, że zostawiam ”swoją” firmę w dobrych rękach, jest pocieszająca. Zespół pracuje z zapałem nad restartem i tworzeniem kolejnych cyfrowych dodatków, tak by Messe Düsseldorf pozostała w przyszłości skuteczną, renomowaną firmą, jaką jest dzisiaj. Ja również mam w tym swój wkład.”

Przynoszące zyski i wolne od dotacji zarządzanie oraz stabilność finansowa to dwa wyróżniki ery Dornscheidta. Grupa Messe Düsseldorf zamknęła ostatni pełny rok fiskalny pod jego kierownictwem 28,7 proc. wzrostem sprzedaży (z 294 do 378,5 mln euro), a wpływy po opodatkowaniu zwiększyły się w 2019 r. ponaddwukrotnie (z 24,3 mln euro do 56,6 mln euro). Gdy w 2004 r. Dornscheidt przejmował Grupę jako dyrektor generalny, wskaźnik rentowności ROI wynosił 6,4 proc., a współczynnik kapitału podstawowego 34,4 proc.; obecnie kształtują się one na poziomie (odpowiednio) 14,8 proc. i 66 proc.

Te wszystkie wyniki to doskonały punkt wyjścia do poradzenia sobie z efektami pandemii koronawirusa. Wolfram N. Diener, który od 2018 r. pełni w Messe Düsseldorf funkcję dyrektora zarządzającego ds. działalności operacyjnej, przejmie obowiązki CEO 1 lipca 2020 r. „Jestem zaszczycony pokładanym we mnie zaufaniem. Oprzemy się na osiągnięciach Wernera Dornscheidta i wspólnie stawimy czoło stojącym przed nami wyzwaniom” - zapowiada Diener.

Opracowano na podstawie informacji Messe Düsseldorf