VSHAPER Product Manager wśród prelegentów 4.0 Tech Meetup
14 mar 2018 07:37

28 marca 2018 roku w najwyższym obiekcie biurowym w Warszawie - Warsaw Spire odbędzie się konferencja „4.0 Tech Meetup”. Spotkanie współorganizowane jest przez firmę 3YOURMIND, The Heart Warsaw, Polsko-Niemiecką Izbę Handlowo-Gospodarczą, Politechnikę Wrocławską w ramach programu NUCLEI Interreg Central Europe. Wśród prelegentów, liderów przemysłu oraz przedstawicieli innowacyjnych firm z wizją i pomysłami wystąpi Marcin Szymański – VSHAPER Product Manager.

4.0 Tech Meetup stanowi doskonałą okazję do rozmów w ramach networkingu, ma na celu budowanie sieci znajomości pomiędzy przedstawicielami firm, zawieranie nowych relacji biznesowych i dzielenie się wiedzą. Organizatorzy wierzą, że najciekawsze i najśmielsze idee przychodzą na myśl podczas luźnych rozmów stąd też pomysł, by w jednym miejscu zgromadzić specjalistów, praktyków i pasjonatów nowych technologii.

Podczas konferencji wystąpi wielu znakomitych prelegentów. Oprócz reprezentantów najważniejszych firm z branży druku 3D, wystąpią liderzy oprogramowania przemysłowego i rozwiązań dla automatyki. Na scenie wystąpią m.in. przedstawiciele GE Aviation, 3D Center, Evatronix, Elmodis, VIX i Bibus Menos. Firmę VERASHAPE reprezentował będzie Marcin Szymański – VSHAPER Product Manager, który wygłosi prelekcję pt. „Druk 5D - to jeszcze Przemysł 4.0 czy już 5.0?”.

W swojej prezentacji Marcin Szymański opowie o tym, jak bardzo mogą zmienić się technologie przyrostowe w nadchodzących latach, a relatywnie nowa technologia druku 3D w niedalekiej przyszłości może zostać zastąpiona drukiem 5D.

VSHAPER 5-Axis Machine, nad którą pracuje nasz zespół R&D, zmieni dotychczasowy sposób myślenia o druku 3D w technologii FDM. Dzięki 5-osiowej kinematyce, wyposażonej w obrotowo-uchylną platformę roboczą, pozwala zapomnieć o konwencjonalnej metodzie druku „warstwa po warstwie”. Przestajemy mówić o druku 3D, zaczynamy mówić o druku 5D! – mówi Marcin Szymański – VSHAPER Product Manager.

Maszyna pozwala na indeksowany druk 5-osiowy, wzbogacający dotychczasową metodę drukowania modelu o możliwość przeniesienia płaszczyzny druku na inną wydrukowaną wcześniej powierzchnię. Pozwala również na symultaniczny druk 5-osiowy, odchodzący od standardowej metody drukowania „warstwa po warstwie” na rzecz wykonywania przestrzennych modeli o zadanej powierzchni trójwymiarowej, dzięki równoczesnemu wykorzystywaniu wszystkich osi maszyny. Stała temperatura w komorze oraz podgrzewana platforma robocza umożliwiają przetwarzanie większości materiałów termoplastycznych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. 

Opracowano na podstawie informacji z firmy VERASHAPE