VSHAPER PRO Produktem Roku 2017
16 kwi 2018 10:35

Podczas uroczystej gali wieńczącej konferencję Przemysł 4.0, odbywającej się w hotelu Marriott w Warszawie wręczono nagrody w konkursie „Produkt Roku 2017”. Organizatorem plebiscytu jest magazyn Inżynieria & Utrzymanie Ruchu. Tytuł „Produkt Roku 2017” stanowi wyraz docenienia czytelników, naukowców, oraz użytkowników nagrodzonych produktów. Nagrodę w kategorii Druk 3D, Wytwarzanie Addytywne, w imieniu firmy VERASHAPE, odebrał Prezes Zarządu Tomasz Szymański.

Celem organizowanego już po raz trzynasty konkursu, jest promocja najlepszych produktów mających zastosowanie w zakładach przemysłowych w Polsce. W konkursie biorą udział produkty krajowe i zagraniczne – nowe, ulepszone lub istotnie zmodyfikowane w stosunku do wersji poprzedniej, wprowadzone po raz pierwszy do obrotu na rynku polskim w 2017 roku.

Zgłoszone do konkursu produkty oceniane są wieloetapowo w wybranych kategoriach - przez jury wywodzące się z kręgów naukowych, ekspertów do spraw przemysłu oraz czytelników magazynu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu i portalu www.utrzymanieruchu.pl. Oprócz eksperckiego jury, to również sami klienci i faktyczni użytkownicy poszczególnych produktów nagradzają nominowane rozwiązania za ich innowacyjność, przydatność zastosowania, łatwość w użyciu oraz potencjalne zyski ekonomiczne i pozaekonomiczne związane z ich zastosowaniem.

Drukarkę 3D VSHAPER PRO nagrodzono w ubiegłym roku m.in. Złotym Medalem MTP 2017 oraz Build 3D Printing Award 2017. 

VSHAPER PRO cieszy się ogromnym zainteresowaniem klientów z całego świata. Ta przemysłowa maszyna umożliwia tworzenie wysokiej jakości wydruków z materiałów termoplastycznych przetwarzanych w bardzo wysokich temperaturach. Swoje zastosowania znajduje zarówno w instytutach badawczych jak i w przemyśle – mówi Tomasz Szymański Prezes Zarządu i założyciel VERASHAPE.

Uroczystą galę wręczenia nagród poprzedzała konferencja Przemysł 4.0,  podczas której wystąpiło wielu znakomitych prelegentów reprezentujących takie firmy jak Volskwagen, Bosch Polska, Opel, Rockwell Automation, Inc., KUKA Systems czy Ericsson.

Opracowano na podstawie informacji firmy Verashape