VERASHAPE uhonorowano Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju
26 paź 2017 10:04

Podczas uroczystej gali wieńczącej pierwszy dzień Forum Inteligentnego Rozwoju, odbywającego się w podrzeszowskiej G2A Arenie, wręczono Polskie Nagrody Inteligentnego Rozwoju. Te prestiżowe wyróżnienia stanowią  wyraz docenienia samorządów, uczelni i przedsiębiorstw, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski. Nagrodę za realizację innowacyjnych projektów technologicznych w imieniu firmy VERASHAPE, odebrał prezes zarządu Tomasz Szymański.

Nagrody przyznawane są z inicjatywy Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem medialnym wyróżnienia jest „Rzecz o Innowacjach" (redakcja sekcji ukazującej się w „Rzeczpospolitej” i „Pulsie Biznesu”), a merytorycznym – Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działające przy Politechnice Śląskiej.

Wyróżnienia w ramach „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017” wręczone zostały w sześciu kategoriach: jednostki naukowe, uczelnie wyższe, samorządy, innowacyjne firmy, państwowe jednostki budżetowe oraz fundacje. Wybór laureatów odbywał się w oparciu o realizowane przez dany podmiot inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych i środków własnych. Pod uwagę brana była również dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności.

VERASHAPE nagrodzono w kategorii „Innowacyjna Firma” za projekt „Innowacyjna w skali świata drukarka przyrostowa”, realizowany przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Nagroda przyznana przez Centrum Inteligentnego Rozwoju jest wyrazem uznania dla całego zespołu R&D, prowadzącego prace badawcze nad nowatorską drukarką przyrostową. Jestem przekonany, że efekt tych prac zmieni oblicze współczesnego przemysłu – mówi Tomasz Szymański, prezes zarządu VERASHAPE.

Tegoroczne nominacje do nagrody oceniali m.in.: dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. Aleksandra Kuzior – prezes zarządu Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz prof. dr hab. Andrzej Kiepas – dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego.

Opracowano na podstawie informacji VARASHAPE