Trwają targi Hunkeler Innovationdays
28 lut 2023 13:28

„Wyższy poziom automatyzacji” to motto i zarazem przewodni temat trwającego w Lucernie wydarzenia Hunkeler Innovationdays 2023. Demonstracje na żywo i dyskusje na temat wdrożonych rozwiązań potrwają od 27 lutego do 2 marca 2023 r.

Spotkania w Lucernie pokazują, jak można integrować podzielone procesy poprzez inteligentne łączenie etapów pracy oraz w jaki sposób prowadzi to do większej wydajności, wyższej jakości i niezawodności planowania. Tak więc wyższy poziom automatyzacji oznacza już nie tylko automatyzację maszyn, instalacji i systemów, ale całkowite powiązanie wszystkich procesów korporacyjnych i wyzwania, jakie nowa rzeczywistość stawia również przed ludźmi.

Ze względu na różnorodność tych wyzwań, a zarazem potrzeb firm w zakresie druku cyfrowego nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Dlatego nacisk kładziony jest nie na gotowe rozwiązania technologiczne, ale na specyficzne dla klienta wykorzystanie aktualnych technologii i modułów informacyjnych – wspólnie opracowanych i dostosowanych do specyficznych wymagań poszczególnych firm.

Przemysł 4.0 nie jest już wizją przyszłości, ale rzeczywistością w wielu firmach produkcyjnych. Obecnie najnowocześniejsze technologie informacyjne i komunikacyjne łączą ludzi, maszyny i produkty. Dzięki nowym formom organizacji i kontroli całego łańcucha wartości eksperci prognozują wzrost produktywności nawet o 30 procent do 2025 roku – są to liczby, których nie może zignorować żadna firma z branży druku cyfrowego.

Wyższy poziom automatyzacji oznacza zatem skalowalne systemy i indywidualne korzyści dla klienta, które są zauważalne w całym łańcuchu wartości. Należą do nich między innymi: wielowymiarowa optymalizacja i ponowne definiowanie wszystkich procesów firmy; możliwość stania się bardziej innowacyjnym; ogromny wzrost wydajności; monitorowanie produkcji; możliwość natychmiastowego reagowania w nagłych sytuacjach, w przypadku odchyleń lub awarii; możliwość wzrostu i budowanie konkretnych przewag konkurencyjnych.

Opracowano na podstawie informacji organizatora wydarzenia