Trójwymiarowe wizualizacje w medycynie
27 sie 2019 06:00

Nowoczesne technologie wizualizacji trójwymiarowej pomagają lepiej planować i nawigować trudne zabiegi medyczne. Firma MedApp S.A. za pomocą druku 3D i rozszerzonej rzeczywistości pozwala tworzyć personalizowane modele i hologramy organów, które towarzyszą lekarzom przed i w trakcie zabiegów.

MedApp S A. to krakowska firma działająca w obszarze telemedycyny oraz innowacyjnych technik wizualizacji danych medycznych. Oferowane przez firmę usługi i produkty telemedyczne umożliwiają zdalne monitorowanie parametrów życiowych i stanu zdrowia pacjenta. Technologie rozszerzonej rzeczywistości, rozwijane we współpracy z firmą Microsoft, pozwalają na trójwymiarową wizualizację danych obrazowych oraz dokładniejsze przygotowanie skomplikowanych interwencji chirurgicznych zarówno kardiologom, radiologom, jak i samym chirurgom.

Zaawansowane metody wizualizacji danych w medycynie

Rozwijane przez firmę oprogramowanie CarnaLife Holo umożliwia tworzenie hologramów na podstawie standardowych trójwymiarowych danych medycznych, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, echokardiografia 3D czy angiografia rotacyjna. Wizualizowane w formie hologramów obrazy bazują na technice renderowania objętościowego oraz powierzchniowego. Umożliwia to ich trójwymiarową stereoskopową prezentację. Hologramy mogą być manipulowane przez lekarzy za pomocą gestów i komend głosowych nie tylko przed zabiegiem, ale również w jego trakcie.

Realistyczne modele z drukarki 3D

Drukowane modele są naturalnym uzupełnieniem rozszerzonej rzeczywistości. W MedAppie stosowane są dwie technologie druku 3D: SLA, polegająca na utwardzaniu wiązką lasera płynnych żywic fotopolimerowych oraz FDM – osadzanie topionego materiału.

Możliwość zasymulowania właściwości elastycznych tkanki, przetestowanie wszczepienia sztucznej zastawki czy innego narzędzia oraz fizyczny kontakt z modelem stanowią dodatkowy pozytywny aspekt, doceniany przez lekarzy — o zaletach druku 3D opowiada Jan Witowski, doradca naukowy w MedApp S.A.

Firma posiada na wyposażeniu drukarkę 3D Formlabs Form 2 działającą w technologii SLA, na której powstają elastyczne i transparentne modele. Jako główne zalety drukarki 3D Form 2 przedstawiciele MedApp’u podają między innymi szerokie spektrum dostępnych materiałów oraz wygodę użytkowania.

Zastosowanie kliniczne

Zarówno system CarnaLife Holo jak i wydrukowane modele 3D zostały w ubiegłych miesiącach wielokrotnie sprawdzone w sytuacjach klinicznych i wykorzystane przy realnych zabiegach. Głównym obszarem współpracy między firmą MedApp a polskimi klinikami są kardiologia oraz radiologia. W 2017 i 2018 roku przeprowadzane były liczne interwencje kardiologiczne, w tym przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka czy przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej.

Wydrukowane na Form 2 za pomocą elastycznej żywicy trójwymiarowe modele organów pomogły lekarzom zarówno przy wyborze rozmiaru sztucznej zastawki, jak i dopasowaniu narzędzi do zamykania uszka lewego przedsionka jeszcze przed wykonaniem zabiegu – kontynuuje Jan Witowski.

Oprócz zastosowania drukowanych, trójwymiarowych modeli podczas przygotowania do zabiegów medycznych i ich nawigacji, firma MedApp widzi wiele innych potencjalnych obszarów zastosowań druku 3D. Wydrukowane modele anatomiczne świetnie obrazują zarówno patologie, jak i prawidłowy stan pacjenta i mogą być stosowane w edukowaniu studentów oraz samych pacjentów

Źródło: Cadexpert.pl