Targowy tryplet przesunięty w czasie
1 kwi 2021 06:00

Firma Mack-Brooks Exhibitions ogłosiła decyzję o przesunięciu w czasie targów ICE Europe, CCE International oraz InPrint Munich, które miały odbyć się w tym samym terminie (22-24 czerwca 2021) w Monachijskim Centrum Targowym w Niemczech. Decyzja ma związek z pandemią koronawirusa COVID-19.

Obecny rozwój pandemii oraz obowiązujące w Niemczech restrykcje oznaczają, że żadna z zaangażowanych w przygotowania stron nie ma wystarczającej gwarancji bezpieczeństwa planowania. Pomimo wdrożonego planu BHP oraz chęci wystawców do podtrzymania czerwcowego terminu targów uważamy, że na tym etapie najbardziej odpowiedzialną decyzją jest przesunięcie ich na później - wyjaśnił Patrick Herman, dyrektor ds. wydarzeń związanych z przetwórstwem, papierem i drukiem w Mack-Brooks Exhibitions.

Obecna sytuacja podkreśla znaczenie naszych targów dla branży. Jednak zasady ich organizacji nie zostały jeszcze ustalone i mamy związane ręce. Ponieważ w przewidywalnej przyszłości sytuacja raczej się nie zmieni, musimy zachować rozsądek i zminimalizować ryzyko ekonomiczne dla wszystkich uczestników. Zorganizowanie targów w późniejszym terminie daje szansę, że wydarzenia te utrzymają swoją kluczową rolę w ponownym zbliżeniu globalnej branży przetwórczej, papierniczej i poligraficznej. Konkretne daty wystaw zostaną ogłoszone wkrótce - podsumowuje Patrick Herman.

Zespół ds. organizacji ICE Europe, CCE International oraz InPrint Munich będzie kontaktował się z klientami i partnerami w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Organizatorzy dziękują wystawcom, partnerom, dostawcom i zwiedzającym za wsparcie w tym trudnym czasie.

Opracowano na podstawie informacji firmy Mack-Brooks Exhibitions