Sun Chemical sponsorem Forum Fleksograficznego
17 cze 2019 09:30

Polski oddział Sun Chemical po raz kolejny wziął udział w Forum Fleksograficznym, zorganizowanym przez Polską Izbę Fleksografów (PIF). Kolejny raz był platynowym sponsorem wydarzenia, jakie miało miejsce we Wrocławiu w dniach 3-4 czerwca. Podczas niego miała miejsce również prezentacja przedstawiciela Sun Chemical, dotycząca polityki zrównoważonego rozwoju, realizowanej przez firmę.

„Sun Chemical od chwili powstania Polskiej Izby Fleksografów jest jej członkiem, a od lat aktywnie włącza się w jej działania, wspierając finansowo imprezy organizowane przez PIF z myślą o branżach opakowaniowej i fleksograficznej - mówi Piotr Góral, kierujący polskim oddziałem Sun Chemical. - Organizowane przez tę organizację spotkania to jedne z najważniejszych imprez branżowych, skierowanych do obu ww. sektorów. Ponieważ nasza firma w swojej bogatej ofercie ma dla nich wiele propozycji, aktywnie wspieramy imprezy PIF również od strony merytorycznej: nasi przedstawiciele przekazują uczestnikom wiele cennych informacji. W tym roku dotyczyły one zrównoważonego rozwoju, który jest – jak uważamy - największym wyzwaniem, przed którym stanęła nasza branża. Spotkania PIF wspieramy także ze względu na integrację branży, która jest bardzo potrzebna, oraz podejmowane wspólnie działania na rzecz jej rozwoju”.

Podczas Forum Fleksograficznego uczestnicy mogą zarówno zdobyć wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w branży, jak też wymienić się doświadczeniami. Tym razem Sun Chemical zwrócił uwagę na kwestię zrównoważonego rozwoju. Colin Smith - Product Manager w jej europejskim oddziale wygłosił referat na ten temat, zwracając uwagę na ważność jego tematyki w kontekście przyszłości nie tylko branży, ale też w szerszym aspekcie – całej planety. Jest on sobą odpowiedzialną w firmie za produkty i usługi związane z branżą opakowań giętkich. Jest chemikiem z ponad 30-letnim doświadczeniem w europejskiej branży drukarskiej i opakowaniowej. Obecnie pracuje w Belgii, koordynując projekty obejmujące całą Europę i związane z wprowadzaniem nowych technologii i zarządza inicjatywami, zainicjowanymi przez właścicieli marek.

Branża opakowań giętkich stoi przed największym – co podkreślał Colin Smith - wyzwaniem od kilkudziesięciu lat. Warto zatem przyjrzeć się obecnej sytuacji i zrozumieć, co może zdarzyć się w przyszłości. Przeanalizował on nadchodzące technologie, które mogą okazać się pomocne.

Opakowania giętkie – jak mówił podczas swojego wystąpienia - mają mały udział w śladzie środowiskowym producentów żywności, lecz odgrywają kluczową rolę jeśli chodzi o ochronę środowiska: „Gdy weźmie się pod uwagę cykl życia produktu żywnościowego, opakowanie elastyczne stanowi jedynie niewielką część łącznego śladu węglowego – najczęściej mniej niż 10%. To produkcja żywności znajdującej się w opakowaniu wymaga znacznego zużycia zasobów naturalnych i ma duży wpływ na środowisko – mówił Colin Smith. – Opakowania elastyczne pomagają w redukcji odpadów żywnościowych, pozwalając zachować ważne zasoby, więcej niż potrzebujemy do produkcji opakowania. W rzeczywistości jednak tylko niewielka część tych materiałów jest zbierana, sortowana, przetwarzana do ponownego użytku, tymczasem można zmienić ten stan rzeczy”.

„Jako branża, jesteśmy wręcz odpowiedzialni za stworzenie technologii i strategii – kontynuował prelegent - które pomogą nam odwrócić te proporcje na rzecz ponownego używania opakowań giętkich. Najprostsze rozwiązania w tym zakresie to recycling  odpowiednich materiałów, redukcja tych, które nie nadają się do recyklingu i zastosowanie materiałów hybrydowych (bio) o wysokiej wydajności”.

Redukcja, jak wskazywał Colin Smith, jest możliwa poprzez zmniejszanie opakowania na etapie projektowym, przejście z laminacji na monofolię i z laminatów trójwarstwowych (tzw. triplex) na dwuwarstwowe (tzw. duplex). „Opracowano już nowy typ żywic, które umożliwiają uzyskanie wysokich odporności chemicznych powłok rozpuszczalnikowych, co umożliwia zastosowanie nowych struktur typu monoweb – kontynuował Colin Smith. - Nowe kombinacje OPV/farba zastąpiły powłoki wykorzystujące azyrydynę dla zastosowań takich jak etykiety monoweb.  Z kolei powłoki UV zapewniają wysoką odporność chemiczną bez konieczności stosowania struktury laminowanej. Rozwój linii produktowej SunBar  z oferty Sun Chemical dedykowany jest właśnie strukturom monoweb. Kleje barierowe Paslim VM z kolei pozwalają na przejście ze struktur barierowych 3-warstwowych na 2 warstwy bez utraty właściwości barierowych. Sun Chemical ma również w swojej ofercie odnawialne farby i powłoki. Obejmują one serie farb SB i WB (SolvaGreen i AquaGreen), powłoki WB, jak również farby i powłoki offsetowe EC. Farby do druku arkuszowego charakteryzują się wysoką odnawialnością. Komercyjnie dostępne są także farby wodne AquaGreen, zawierające wiodącą zawartość biomateriałów odnawialnych i zostały zaprojektowane dla papieru i tektury, w szczególności dla opakowań do żywności”.

Sun Chemical, o czym także mówi Colin Smith, oferuje szeroki i rosnący wybór produktów dla opakowań kompostowalnych czy biodegradowalnych, by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie rynku, a także zrównoważone rozwiązania produktowe SB. „To farby rozpuszczalnikowe SolvaGreen, zawierające surowce pochodzenia naturalnego dla druku fleksograficznego i grawiury na foliach biodegradowalnych oraz papieru i tektury”. Przedstawiciel Sun Chemical mówił również o wyzwaniach stojących przed recyklingiem tworzyw sztucznych. Jednym z nich jest wypracowanie technologii farbowej, która nie ma negatywnego wpływu na skuteczność i wydajność procesu odzyskiwania płatków PET z pojemników PET. Opracowywane są również laminaty, które można poddać recyklingowi - włączając w to farby i kleje.

„Cieszy nas duże zainteresowanie problematyką, którą zaproponowaliśmy na tegorocznej edycji Forum Fleksograficznego. Takie konferencje to miejsca, gdzie możemy przedstawić ważne zagadnienia, mając nadzieję, że zainteresują ono szersze grono, dzięki czemu wprowadzimy zmiany, które będę lepsze dla środowiska” – podsumowuje Piotr Góral.

Opracowano na podstawie informacji Sun Chemical