Stanowisko FESPA w sprawie koronawirusa
25 lut 2020 06:00

Targi FESPA Global Print Expo 2020 odbędą się zgodnie z planem w dniach 24-27 marca 2020 r. w centrum wystawienniczym IFEMA - Feria de Madrid, w Hiszpanii, równocześnie z targami European Sign Expo 2020 i Sportswear Pro 2020.

FESPA bardzo poważnie traktuje obawy wystawców, odwiedzających i partnerów dotyczące wybuchu wirusa COVID-19 (znanego również pod nazwą koronawirus). Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo wszystkich uczestników targów, organizatorzy informują o podjęciu proaktywnych kroków w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa podczas nadchodzących wydarzeń. W związku z tym zarząd FESPA i zespół zarządzający aktywnie monitorują wszystkie zmiany związane z COVID-19, kierując się najnowszymi informacjami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

Wystawcy z Chin

Poczynając od 20 lutego przedstawiciele FESPA oficjalnie kontaktują się ze wszystkimi wystawcami z Chin, którzy  zadeklarowali udział w targach, wymagając od nich przedstawienia udokumentowanych dowodów, że wszystkie osoby biorące udział w wystawach (w tym podwykonawcy) nie przebywały w Chinach ani nie odwiedzały Chin w dowolnym momencie po 5 marca 2020 r. Jest to dwutygodniowy okres poprzedzający rozpoczęcie targów.

Jak podkreślają przedstawiciele organizatora, proaktywna polityka leży w najlepszym interesie zdrowia i dobrego samopoczucia wystawców, uczestników, partnerów i personelu (a także ogółu społeczeństwa w Madrycie). Dokładają także wszelkich starań, aby zminimalizować ewentualne zakłócenia i wpływ nowych ustaleń na funkcjonowanie wszystkich zaangażowanych firm.

Wystawcy firm z Chin niespełniający tego wymogu nie będą mogli uczestniczyć w targach; osoby te otrzymają na piśmie szczegółowe informacje od przedstawicieli FESPA w Chinach.

Inni wystawcy i goście

FESPA jest w kontakcie ze wszystkimi wystawcami i wstępnie zarejestrowanymi gośćmi, aby na bieżąco informować o przedsięwziętych środkach i poprosić, by powstrzymali się od uczestnictwa w targach, jeśli odwiedzili Chiny po 5 marca 2020 r. Informacje te zostaną również opublikowane na stronach internetowych oraz będą przekazywane za pośrednictwem krajowych oddziałów FESPA.

IFEMA

FESPA ściśle współpracuje z centrum targowym IFEMA i odpowiednimi władzami w Madrycie, aby zapewnić wystawcom i zwiedzającym jak najlepsze wsparcie, dostęp do informacji oraz potrzebne wskazówki. IFEMA dysponuje procedurami ustanowionymi zarówno przez Światową Organizację Zdrowia, jak i krajowe hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia i regionalną Radę Zdrowia Wspólnoty Madrytu, dotyczącymi działań, które należy podjąć w przypadku wykrycia zakażenia wirusem. Jest też w stałym kontakcie z władzami za pośrednictwem dwóch jednostek służby zdrowia, które są przygotowane do zapewnienia natychmiastowej pomocy medycznej podczas imprez targowych. Jeśli przypadek wirusa zostanie wykryty, nastąpi natychmiastowa aktywacja odpowiedniego protokołu działania, a chory zostanie skierowany do wskazanego szpitala. 

Inne środki zapobiegawcze obejmują rozszerzenie oznakowania jednostek służby zdrowia, aby osoby biorące udział w wydarzeniu były świadome ich istnienia i w razie potrzeby mogły je szybciej zlokalizować. Zwiększono również rozpowszechnianie zaleceń WHO, które są widoczne we wszystkich strategicznych punktach obiektu,  zapewniono też oznakowanie lokalizacji i rozpowszechnienie numeru telefonu alarmowego służby medycznej IFEMA.

Zgodnie z zaleceniami WHO poprawiono dostęp do środków higieny w różnych częściach pomieszczeń, zainstalowano dodatkowe dozowniki mydła sanitarnego, a także zwiększono zakres usług sprzątania obiektów.

Prezes FESPA Neil Felton komentuje: „Celem podjęcia tego proaktywnego kroku w stosunku do wystawców z Chin jest ochrona zdrowia i samopoczucia każdego uczestnika  wydarzeń FESPA 2020 zgodnie z naszymi możliwościami, przy jednoczesnym zapewnieniu silnego wsparcia dla wystawców i osób odwiedzających. Czekamy na tętniące życiem i udane marcowe wydarzenie w Madrycie”.

Na podstawie informacji organizatora opracowała BZ