Ruszył nabór do konkursu Złoty Gryf 2023
29 cze 2023 06:00

Organizatorem Złotego Gryfa, czyli konkursu na najlepszą jakość w poligrafii, jest Polska Izba Druku. Cel konkursu to wyłonienie najlepszego pod względem jakościowego i technicznego wykonania wyrobu poligraficznego.

Zgłoszone do tegorocznej - XXIII edycji konkursu prace będą oceniane w 17 kategoriach, w tym między innymi: produkt jedno- lub wielobarwny w oprawie prostej i złożonej; kalendarz; czasopismo wielobarwne; różne rodzaje opakowań; etykieta; produkt informacyjno-reklamowy; produkt tekstylny, a także Uczniowski Gryf, Młody Gryf, Mistrzowski Gryf i Zielony Gryf.

W każdej kategorii komisja wyłoni maksymalnie 5 prac nominowanych do nagrody Złotego Gryfa. Prace konkursowe będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli następujących instytucji: Instytut Mechaniki i Poligrafii PW, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Polska Izba Książki, Izba Wydawców Prasy, Sekcja Poligrafów SIMP, Zrzeszenie Polskich Fleksografów oraz Polska Izba Druku. Komisja zakończy ocenianie prac w październiku 2023 r.

Prace można zgłaszać do dnia 30 września 2023 r. przesyłając je w trzech egzemplarzach na adres: Zakład Technologii Poligraficznych, Politechnika Warszawska, ul. Konwiktorska 2, z dopiskiem: konkurs Złoty Gryf.

Laureaci konkursu otrzymają statuetki Złotego Gryfa oraz prawo użytkowania znaku graficznego Złoty Gryf na blankiecie firmowym, jak również prawo zamieszczania na swoich wyrobach sentencji: „Drukarnia jest laureatem konkursu Złoty Gryf 2023”.

Regulamin oraz dalsze informacje są dostępne tutaj

Karta zgłoszenia jest dostępna tutaj

Opracowano na podstawie informacji Polskiej Izby Druku