Rośnie rynek druku 3D
30 mar 2023 06:00

Do 2030 roku druk 3D, czyli wytwarzanie addytywne (AM), będzie branżą wartą 70,8 miliarda dolarów. Jego złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2021-2030 ma wynieść 18 proc. – prognozują analitycy agencji GlobalData, jednej z wiodących firm zajmujących się analizami rynku.

Najnowszy raport GlobalData, pt. „Thematic Intelligence: 3D Printing”, opisuje drukowanie 3D jako proces łączenia materiałów w celu tworzenia obiektów na podstawie trójwymiarowych danych. Raport został podzielony na cztery części odzwierciedlające poszczególne segmenty w branży: sprzęt, materiały, oprogramowanie i usługi. Segment oprogramowania prawdopodobnie zapewni najszybszy wzrost, ponieważ firmy traktują priorytetowo wdrażanie narzędzi do automatyzacji przepływu pracy w celu skrócenia czasu i kosztów cyklu produkcyjnego, ułatwiając przejście druku 3D do produkcji masowej.

Minęło 40 lat od wydrukowania pierwszej części w technologii 3D. Teraz branża  jest już dojrzała i odcisnęła piętno na świecie wytwórczym, przy czym jeszcze wiele pozostaje w niej do zrobienia. Z pewnością jednak nie musi już udowadniać, że druk 3D działa; powinna natomiast ustanowić swoje miejsce w procesie produkcyjnym.

Carolina Pinto, Thematic Intelligence Analyst w GlobalData, mówi: Druk 3D zawsze był ściśle związany z prototypowaniem i krótkimi seriami produkcyjnymi. Dziś przemysł chce rozszerzyć go na produkcję masową. Aby ułatwić to przejście, firmy drukujące w technologii 3D muszą zagwarantować standaryzację produktów, szczególnie w branżach takich jak motoryzacja, lotnictwo i opieka zdrowotna. Standaryzacja obejmuje najlepsze praktyki, przepisy i wzorce, które umożliwiają powtarzalność produkcji. Inwestycja w narzędzia do automatyzacji przepływu pracy będzie najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem osiągnięcia tego celu.

Druk 3D może zmienić łańcuch dostaw

Ponieważ wiele firm rozważa przekształcenie niektórych operacji w łańcuchu dostaw z uwagi na pandemię COVID-19, problemy geopolityczne oraz względy środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny, druk 3D  potencjalnie mógłby wpłynąć na cały łańcuch dostaw w przemyśle  wytwórczym.

David Bicknell, główny analityk Thematic Intelligence w GlobalData, mówi: Druk 3D ma potencjał, by zmienić zarządzanie łańcuchem dostaw. Produkcja przyrostowa zyskała na popularności, gdy pomogła ograniczyć zakłócenia w łańcuchu dostaw podczas pandemii COVID-19. To pokazało potencjał branży do odgrywania głównej roli w nowych ekosystemach łańcucha dostaw. Z czasem czynnikiem ograniczającym nie będzie technologia, ale gotowość kadry kierowniczej do zaakceptowania i zaufania wobec nowego łańcucha dostaw. Korzystając z druku 3D, firmy mogą lokalnie wytwarzać komponenty, upraszczać logistykę i zmniejszać zależność od wielu dostawców i importowanych produktów.

Opracowano na podstawie informacji agencji GlobalData