Raport środowiskowy firmy Sun Chemical
2 lis 2020 14:23

Sun Chemical ogłosił doroczne sprawozdanie na temat realizowanej przez tę firmę polityki zrównoważonego rozwoju – 2019 Corporate Sustainability Report. Podobnie jak w latach poprzednich, publikacja uwzględnia podejmowane przez nią działania środowiskowe, w kontekście rozwoju, produkcji i dystrybucji rozwiązań Sun Chemical. Raport prezentuje też przykłady współpracy firmy z jej klientami i partnerami biznesowymi, której celem jest wspieranie ich w osiąganiu wyznaczonych celów środowiskowych.

W raporcie znalazły się kluczowe informacje na temat działań badawczo-rozwojowych realizowanych przez Sun Chemical z myślą o bardziej proekologicznej przyszłości.

Znalazły się wśród nich m.in.: długoterminowa strategia, której celem jest obniżenie poziomu emitowanego dwutlenku węgla co najmniej o 30% do roku 2030; programy mające na celu redukcję zużycia wody, koncentrujące się na utylizacji zużytych materiałów, promocji recyklingu i optymalizacji końca cyklu życia danego produktu bądź surowca; informacja o uzyskaniu srebrnego statusu (w kontekście odpowiedzialnej społecznie polityki prowadzonej przez koncern) w rankingu EcoVadis – organizacji non profit, oceniającej działalność firm korporacyjnych pod kątem ochrony praw pracowniczych i praw człowieka, etyki biznesu, zrównoważonej polityki zakupowej oraz dbałości o środowisko naturalne; partnerska współpraca z różnymi stowarzyszeniami przemysłowymi i branżowymi oraz konsorcjami, skupiająca się na globalnych, długofalowych celach środowiskowych; produkty, do wytworzenia których wykorzystywane są odnawialne biosurowce; oraz rozwiązania zaprojektowane z myślą o sprawniejszym recyklingu i kompostowaniu butelek PET.

„W naszej firmie doskonale rozumiemy istotę zrównoważonego rozwoju oraz wymagań ze strony konsumentów, oczekujących pewności, że środowisko naturalne jest jednym z priorytetów w kontekście rozwoju i produkcji opakowań – mówi Gary Andrzejewski, Corporate Vice President ds. środowiskowych w Sun Chemical – Jesteśmy dumni z faktu bycia partnerem, z którym nasi klienci odczuwają bezpieczeństwo, wiedząc że robimy wszystko co w naszej mocy, by kwestie zrównoważonego rozwoju znajdowały się wśród najważniejszych priorytetów, zarówno w odniesieniu do naszej oferty produktowej, jak też prowadzonej działalności”.

„Raport za 2019 rok pokazuje dobitnie, że podejmujemy szereg inicjatyw niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych, a co za tym idzie - do pomocy naszym klientom w realizacji ich długofalowych planów związanych z osiągnięciem większej efektywności działań proekologicznych – dodaje Michael Simoni, Global Product Stewardship Leader w firmie Sun Chemical. – Wprowadzając strategiczne programy, nawiązując partnerską współpracę z organizacjami branżowymi i implementując rozwiązania redukujące zużycie energii, Sun Chemical aktywnie uczestniczy w procesie zmierzającym do większej redukcji dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery i zapewniającym bardziej prośrodowiskowe otoczenie”.

Raport środowiskowy Sun Chemical za rok 2018 jest dostępny dla klientów firmy na stronie internetowej www.sunchemical.com/sustainability.

Polityka środowiskowa Sun Chemical

Realizowana przez firmę polityka zrównoważonego rozwoju ma na celu zwiększanie świadomości całego rynku poligraficznego w kwestiach środowiskowych. Jej ważnymi elementami są m.in. zarządzanie produktami oraz ryzykiem biznesowym. W obu przypadkach firma bazuje na konkretnych danych analitycznych.

Strategiczną część proekologicznej polityki Sun Chemical stanowi dostarczanie klientom rozwiązań i produktów końcowych, umożliwiających prowadzenie działalności przyjaznej dla środowiska naturalnego. Firma, aby osiągnąć założone cele, wdraża rygorystyczne procesy produkcyjne, oparte na narzędziach analitycznych, pozwalających ocenić energooszczędność zarówno procedur jak i procesów wytwórczych.

To oparte na konkretnych danych podejście oznacza, że Sun Chemical jest w stanie wyznaczać realne cele w zakresie ograniczenia zużycia energii i wody, redukcji emitowanych gazów cieplarnianych oraz obniżenia ilości generowanych odpadów, powstałych w procesie produkcyjnym. W efekcie dostarczane na rynek rozwiązania uwzględniają zarówno procesy związane z zarządzaniem ryzykiem, jak też działania podejmowane z myślą o większej energooszczędności.

Zgodnie z hasłem przewodnim „Zyskać więcej, zużywać mniej, być proekologicznym”, polityka zrównoważonego rozwoju Sun Chemical nastawiona jest na aktywną rolę firmy w minimalizacji śladu węglowego w jej produktach, jak też w działaniach podejmowanych przez jej klientów.

Opracowano na podstawi informacji Sun Chemical.