Przemysłowy druk inkjetowy gotowy na wzrost
6 kwi 2020 08:11

Według nowego badania przeprowadzonego przez FM Future i partnera strategicznego – Ricoh Europe zaufanie, jakim obdarzamy inkjetowy druk przemysłowy, jest obecnie wysokie. Badanie Future of Inkjet Survey oceniające postawy i trendy, które są motorem napędzającym rozwój inkjetu, objęło 129 uczestników z całego świata.

Respondenci zostali zaproszeni do wzięcia udziału w międzynarodowym badaniu, aby pomóc zdefiniować problemy, wskazać trendy i odkryć potencjał rynku przemysłowego druku inkjetowego. W ankiecie wzięli udział respondenci z Europy i USA, w ich rekrutacji pomagały partnerujące inicjatywie firmy: Ricoh, SGIA, IMI Europe, GIS, Sun Chemical i IT Strategies. Ankietowani pochodzili z szeroko pojętej społeczności zajmującej się drukowaniem, ale wśród nich znaleźli się również przedsiębiorcy reprezentujący  sektor produkcyjny i drukarnie.

Jak wskazują w raporcie podsumowującym Marcus Timson z FM Future i Graham Kennedy z Ricoh Europe, ponad 95 proc. respondentów jest pewnych przyszłości przemysłowego druku inkjetowego, a 40 proc. przewiduje jego wzrost o ponad 10 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jeśli chodzi o wymaganą jakość produkcji, 78 proc. ankietowanych uważa, że ​​kryteria jakościowe w druku inkjetowym są bliskie spełnienia.

Na pytanie, który segment rynku respondenci uważają za kolejną okazję do rozwoju, na pierwszym miejscu wśród odpowiedzi pojawiły się opakowania, w szczególności opakowania z tektury falistej i kartony składane (56 proc.). Następnie wymieniano zastosowania w drukowaniu odzieży (46 proc.) i segment dekoracji, przy czym 44 proc. respondentów uznało okładziny ścienne za jeden z najbardziej obiecujących obszarów aplikacji inkjetu. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że segment opakowań, dekoracji i tekstyliów będzie liderem w rozwoju tego rodzaju druku.

Chociaż badanie pokazuje pozytywne nastawienie do przyszłości druku inkjetowego, wskazuje również na niektóre z głównych barier jego wzrostu; 76 proc. respondentów zgadza się częściowo lub całkowicie, że na rynku jest zbyt mało firm zdecydowanych na integrację, co stanowi istotny problem dla rozwoju druku, podczas gdy połowa respondentów uważa, że ​​główną barierą są wyzwania techniczne.

W ankiecie pojawiło się między innymi pytanie, czy inkjet jest uważany za technologię Industry 4.0? W przeważającej mierze odpowiedzi były pozytywne. Jak podkreślają autorzy raportu, problem jednak polega na tym, że sam Przemysł 4.0 nie jest jeszcze rewolucją. Według ostatnich badań McKinsey z 2018 roku, zleconych przez Światowe Forum Ekonomiczne, Przemysł 4.0 jest hamowany, ponieważ wiele projektów zostało zainicjowanych, ale prawie żaden z nich nie odniósł spektakularnego sukcesu. Chociaż istnieją dowody silnych korzyści ekonomicznych cyfryzacji, faktyczne tempo zmian wydaje się dość wolne. Wyzwanie, przed którym stoi technologia cyfrowa, polegające na integracji z konserwatywnymi sektorami produkcyjnymi, nie jest zatem charakterystyczne tylko dla branży druku inkjetowego, lecz wręcz powszechne.

Autorzy raportu poszukując możliwości rozwiązania tego problemu wskazują kluczową rolę marketingu w docieraniu do szerszego rynku i przynoszeniu korzyści ekonomicznych związanych z drukiem inkjetowym. Im większa świadomość wartości ekonomicznej druku – tym lepiej. Celem musi być zatem budowanie zainteresowania i udowodnienie tej wartości. Zaufanie jest tu ważnym czynnikiem, ponieważ sam inkjet może stanowić nowy paradygmat dla starej branży, a zaufanie buduje się przez bycie użytecznym, konsekwentnym, aktywnym, efektywnym i wykazującym przewagę ekonomiczną. Konieczny jest zatem marketing użyteczny dla odbiorcy, realizowany poprzez przemyślane przywództwo i edukację, ponieważ wszystko to pozwoli na płynne przejście do kolejnego etapu w procesie rozwoju inkjetu.

Współzałożyciel FM Future, Marcus Timson, podsumował: „Spostrzeżenia uzyskane w ramach Future of Inkjet Survey potwierdzają, że perspektywy druku przemysłowego są w przeważającej mierze pozytywne, a respondenci ufają w jego dalszy rozwój. Co najważniejsze, poznaliśmy też kluczowe opinie na temat potrzeby lepszej edukacji i komunikacji jako warunku umożliwiającego dalszy wzrost rynku. Zachęcamy zainteresowane tematem firmy do pobrania ankiety oraz raportu i zapoznania się z perspektywami rynkowymi”.

Kluczowe wnioski, jakie autorzy wyciągnęli z ankiet, napawają optymizmem – 99 proc. respondentów ma pewność co do rozwoju druku inkjetowego, tylko 1 proc. ma w tym obszarze wątpliwości. Ten trend jest ważny i obiecujący, ponieważ zaufanie będzie wymagane w pokonywaniu technicznych i handlowych wyzwań niezbędnych do przyjęcia nowych technologii, zwłaszcza w przypadku konserwatywnych sektorów produkcyjnych bardziej opornych na wprowadzanie zmian. 40 proc. ankietowanych przewiduje ogólny wzrost na rynku inkjetowym przekraczający 10 proc. w ciągu najbliższych 12 miesięcy; 78 proc. uważa, że ​​druk inkjetowy osiągnie wymaganą jakość produkcji, a kolejne 20 proc. uważa, że uda się to zrobić w przyszłości; 56 proc. wskazuje opakowania z tektury falistej i kartony składane za kolejny ważny obszar rozwoju; 50 proc. respondentów twierdzi, że ​​bariery techniczne są głównym wyzwaniem dla rozwoju druku inkjetowego.

Opór wobec zmian obserwowany zwłaszcza wśród nowych klientów zajmujących się drukiem inkjetowym związany jest z obawą, że technologia ta zakłóci i zastąpi obecnie realizowane procesy. Jak zapewniają autorzy raportu, rzeczywistość jest jednak nieco inna. Druk inkjetowy stanowi wartość dodaną i najlepiej nadaje się do uzupełniania oraz odgrywania roli dodatkowej technologii w większości nowych segmentów, jeśli nie we wszystkich.

Nadal istnieje potrzeba informowania i inspirowania producentów i projektantów na temat prawdziwej wartości inkjetu. Szansą może być wskazanie producentom potencjału i elastyczności, jakie zapewnia inkjet oraz zwrócenie uwagi projektantów na twórczą swobodę, jaką oferuje ta technologia.

Inicjatywa przeprowadzenia ankiet była wspierana przez stowarzyszenie SGIA oraz firmy współpracujące: IMI Europe, GIS i Sun Chemical oraz IT Strategies. Organizująca badanie FM Future to firma konsultingowa zajmująca się rozwojem biznesu i komunikacją. Jej właściciele – Frazer Chesterman i Marcus Timson - wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wprowadzania na rynek nowych wydarzeń i marek oraz zarządzania eventami.

Na podstawie raportu „Future of Inkjet 2020”