Przemysł drukarski w obliczu dopłat energetycznych
1 lis 2021 06:00

W związku z licznymi doniesieniami na temat znacznych dopłat energetycznych nakładanych przez dostawców papieru, Intergraf apeluje do swoich członków o otwarty i przejrzysty dialog w celu łagodzenia bieżących napięć. Zdaniem stowarzyszenia dialog jest niezbędny, aby zapewnić dobre relacje biznesowe między obiema, silnie związanymi ze sobą branżami.

W ciągu ostatnich kilku dni wiele europejskich firm zgłasza się do krajowych stowarzyszeń członkowskich Intergrafu informując o pismach otrzymanych od różnych dostawców papieru narzucających dopłaty energetyczne ze skutkiem natychmiastowym – niezależnie od daty zamówienia. Dopłaty obowiązują w przypadku już uzgodnionych umów na dostawy papieru.

Członkowie Intergrafu są zaskoczeni i zaniepokojeni sytuacją, która jest sprzeczna z jakąkolwiek konwencjonalną praktyką handlową lub godną zaufania relacją biznesową. Dopłaty są nakładane wraz z falą podwyżek cen papieru odnotowaną w ostatnich tygodniach i miesiącach. Gwałtownie rosnące ceny wynikają z rosnących kosztów energii, a także rosnących kosztów surowców i logistyki.

Wraz z odbudową popytu po dramatycznym spadku w 2020 r., obecna sytuacja charakteryzuje się znacznymi niedoborami papieru na rynku europejskim (w szczególności papieru graficznego), co powoduje zakłócenia dostaw. Drukarnie europejskie nie mają średnioterminowej perspektywy dostaw papieru i nie mogą realizować zamówień swoich klientów, co prowadzi do możliwych naruszeń umów i utraty klientów.

Przedsiębiorcy branży druku mają własne koszty energii, odczuwają również wzrost kosztów logistyki, transportu i innych surowców. Nie mogą przenieść wszystkich tych podwyżek na swoich klientów na poziomie i w tempie, jakie są im narzucane. Taka sytuacja zagraża całemu łańcuchowi i może doprowadzić do utraty rynków końcowych zarówno dla sektora poligraficznego, jak i papierniczego.

Chociaż zdajemy sobie sprawę, że obecna presja na ceny energii znacząco wpływa na producentów papieru (sektor energochłonny), firmy poligraficzne mogą nie podołać tak drastycznym i nieplanowanym podwyżkom cen.

Członkowie Intergrafu apelują do dostawców papieru w kwestii współpracy z klientami i omawiania z nimi odpowiedniego harmonogramu ewentualnych podwyżek, tak aby firmy poligraficzne mogły lepiej przygotować i prognozować swoje koszty. Te standardowe praktyki handlowe są niezbędne dla całego łańcucha wartości, aby zapewnić stałe relacje biznesowe.

Beatrice Klose, sekretarz generalna Intergraf, skomentowała: Chociaż celem Intergrafu nie jest ingerencja w relacje rynkowe, naszą rolą jest informowanie o sytuacji, której doświadczają nasi członkowie. Dlatego wzywamy do otwartego i przejrzystego dialogu w celu złagodzenia napięć.

Opracowano na podstawie informacji stowarzyszenia Intergraf