Produkcja przemysłowa w roku 2025
20 gru 2017 08:00

Europejscy pracownicy liczą na pozytywne skutki czwartej rewolucji przemysłowej. Żyjemy w świecie innowacji. To świat zaawansowanej produkcji, w którym drukarki 3D, rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja i zaawansowana robotyka staną się istotnymi elementami fabryki przyszłości. Zawsze, kiedy na horyzoncie pojawiają się duże zmiany, towarzyszą im nastroje społecznego niepokoju. W badaniu, przeprowadzonym na zlecenie Epson, 57 procent europejskich pracowników uważa, że technologia radykalnie zmieni ich branżę w ciągu najbliższej dekady. Jednak pomimo tego okazuje się, że nastawienie do korzyści, jakie przyniesie czwarta rewolucji przemysłowa, jest dużo bardziej pozytywne, niż można by się spodziewać. Jakie są zatem przewidywania europejskich pracowników w kwestii przyszłych metod produkcji? Aby się o tym dowiedzieć, firma Epson przeprowadziła rozmowy z 17 liderami opinii, w celu poznania ich opinii na temat prawdopodobnego wpływu technologii na sektor wytwórczy, a następnie podzieliła się nimi  z 7000 europejskimi pracownikami i menedżerami.

Lokalna produkcja

Wzrost druku 3D oznacza większą możliwość lokalnego wytwarzania produktów, w odpowiedzi na wymagania związane z indywidualnymi potrzebami odbiorców. Indagowani eksperci, podobnie jak 74 procent kadry zarządzającej wyższego szczebla, sądzą, że globalna zmiana w sposobie produkcji spowoduje rozwój gospodarek lokalnych i zwiększenie liczby miejsc pracy. Przewidują oni, że inteligentniejsze i połączone siecią lokalne fabryki nie tylko pomogą zmniejszyć energochłonność cyklu życia produktów, ale będą także w krótkim czasie dostarczać na rynek indywidualnie dostosowane produkty. Co więcej, 65 procent pracowników uważa, że w wyniku tego zwiększy się jakość wyrobów.

Adaptacja pracowników jutra 

Podobnie jak w poprzednich rewolucjach przemysłowych, 52 miliony1 europejskich pracowników jest zatrudnionych w branżach obarczonych największym ryzykiem zmian. Nie ulega wątpliwości, że sposoby pracy ulegną znacznym, radykalnym przekształceniom, ale mimo to większość osób przewiduje, że nie musi to oznaczać ich marginalizacji czy wykluczenia. Na przykład 60 procent pracowników uważa, że roboty nie będą w stanie zastąpić ludzkiej zdolności do elastyczności, kreatywności i reakcji oraz sugeruje, że ludzie będą mieć nadal ważną rolę do odegrania. Według profesora Alaina Bernarda pracownicy w coraz większym stopniu będą zajmowali się szkoleniem robotów w procesie uczenia się. Dodatkowo pojawią się koboty (roboty współpracujące z ludźmi), które będą pomagać ludziom w bardziej wymagających zadaniach. Siedemdziesiąt procent respondentów przyznało, że roboty przejmą bardziej złożone zadania, które wymagałyby od ludzi dłuższej kontroli. 69 procent pracowników zgodziło się z opinią, że roboty przejmą główne obszary infrastruktury produkcji, a według 55 procent respondentów największym wyzwaniem przy włączaniu robotów do produkcji i infrastruktury będzie usiłowanie zachowania zgodności ze zmieniającymi się przepisami.

Produkcja w warunkach rozszerzonej technologii

Robotyka to nie jedyna przełomowa technologia. Według profesora Bernarda i profesora Darwina Caldwella ważną rolę będzie grać również rozszerzona rzeczywistość,  która będzie zapewniać analizę danych w czasie rzeczywistym oraz informować i instruować pracowników w ramach złożonych procesów produkcyjnych. Chociaż eksperci przewidują, że technologia ta pozwoli pracować w inteligentniejszy sposób i bardzie wydajnie, to pracownicy nie podzielają takiej pewności. Tylko 56 procent z nich uważa, że rozszerzona rzeczywistość znajdzie zastosowanie w ich branży. Rozwijanie produktów jest szczególnym obszarem, w którym jej zastosowanie może być obiecujące, 43 procent respondentów sądzi, że właśnie w tym obszarze może wywrzeć ona największy wpływ.

Wzrost efektywności

Panuje pogląd, że innowacje radykalnie zmienią produkcję w przyszłości, jednak odbierane jest to w pozytywnt sposób. Osiemdziesiąt trzy procent respondentów uważa, że technologia poprawi efektywność przedsiębiorstw. Oznacza to, że produkcja w przyszłości będzie bardzie efektywna, wydajna, dokładna, analityczna i kreatywna, a proces wytwarzania ulegnie rewolucyjnym zmianom. W obliczu tak radykalnych przemian nie dziwi, że niektóre osoby pozostają ostrożne, jednak podczas mierzenia się z przyszłością najlepiej jest wykorzystać doświadczenia przeszłości. Poprzednie rewolucje przemysłowe przyniosły ogromne zmiany przynosząc pozytywne zmiany w procesach produkcji, duży wzrost ekonomiczny i podniesienie standardu życia na skalę globalną. Dlatego warto być dobrej myśli.

Opracowano na podstawie informacji firmy Epson