prenumerata

Cena 1 egz. czasopisma „Opakowanie” w roku 2015 wynosi 18,00 zł (+ 5% VAT).

Koszt prenumeraty rocznej wersji drukowanej to 216,00 zł (+ 5% VAT). 

 

Prenumeratorzy otrzymują dostęp do pełnych wersji wszystkich artykułów zawartych w serwisie Opakowanie.pl

 

Prenumeratę miesięcznika „Opakowanie” można zamówić:

– listownie: Alfa-Print Sp. z o.o., 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14A;

– fax: 22 828 14 00;

– pocztą elektroniczną: agnieszka.podsiadla@opakowanie.pl

 

Prenumerata jest uruchamiana po złożeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty na konto:

07 1910 1123 1910 2553 2121 0001.


Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty dokonania wpłaty i wysłana na adres podany w zamówieniu.

 

Prenumeratorzy, którzy chcą przedłużyć obecną prenumeratę, powinni postępować według warunków prenumeraty (http://www.sigma-not.pl/show.do?mode=magazine&id=42) Wydawnictwa Sigma-NOT