Polski potencjał edukacyjny we współpracy z drukiem 3D
12 sty 2018 13:25

Zortrax S.A oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie podpisali porozumienie, w ramach którego podmioty rozpoczynają długofalową współpracę w zakresie wspólnych badań, rozpoczęcia programów stażowych dla studentów, transferu wiedzy oraz organizacji wydarzeń naukowo-technicznych.

11 stycznia 2018 roku, w Centrum Ekspozycyjnym „Stara Kotłownia”, znajdującym się na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, doszło do oficjalnego spotkania i podpisania porozumienia pomiędzy władzami uczelni, a przedstawicielami Spółki Zortrax. Porozumienie rozpoczyna długofalową współpracę pomiędzy podmiotami, która opierać się będzie na wspólnych pracach badawczych, wymianie wiedzy, organizacji spotkań i wykładów poświęconych technologii druku 3D oraz uruchomieniu programu stażowego dla studentów UWM. Będzie to pierwsza tak szeroko zakrojona współpraca pomiędzy firmą działającą w sektorze druku 3D, a uczelnią wyższą w Polsce. Ponadto Zortrax będzie wspierał uczelnię w bieżących projektach edukacyjnych, poprzez udostępnienie własnych zasobów i print roomów, jak i wsparcia merytorycznego ze strony inżynierów i projektantów zatrudnionych w Spółce.

Od zawsze podkreślamy, że jesteśmy dumni z naszego pochodzenia. Każdego dnia udowadniamy, że w Olsztynie można prowadzić biznes z sukcesami na międzynarodową skalę. W ciągu ostatniego roku przeszliśmy bardzo ważny etap w rozwoju Spółki – niemal podwoiliśmy liczbę naszych kadr, znacznie rozwinęliśmy zasoby dotychczasowych działów oraz stworzyliśmy kolejne, a także dostosowaliśmy nasze struktury do nadchodzących wyzwań, powiedział Rafał Tomasiak, Prezes Zarządu Zortrax S.A. Doszliśmy do etapu w którym czujemy się gotowi, aby dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z uczelniami oraz chcemy mieć wkład w kształcenie przyszłych specjalistów z zakresu technologii druku 3D. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to dla nas naturalny partner, wielu naszych specjalistów wywodzi się właśnie z tej uczelni i widzimy, jaki potencjał naukowy drzemie w przyszłych pokoleniach.

Popularyzacja technologii druku 3D nastąpiła stosunkowo niedawno, jednak bardzo szybko dostrzegliśmy jej potencjał w zakresie kształcenia studentów z różnych kierunków. Nie mówimy tutaj tylko o mechanice, czy robotyce, ale możemy już śmiało mówić o wykorzystaniu tej technologii w medycynie, weterynarii, teleinformatyce, lotnictwie i wielu innych dziedzinach. Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do praktycznego wykorzystywania wiedzy przez naszych studentów, dlatego cieszymy się, że będą mieli okazję wymieniać doświadczenia ze specjalistami, którzy pracują z tą technologią na co dzień. Cieszymy się również, że do grona naszych partnerów dołączyła firma z Olsztyna, która odnosi tak duże sukcesy na międzynarodowym rynku i posiada bardzo rozwiniętą strukturę organizacyjną, powiedział prof. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor UWM w Olsztynie.

Firma Zortrax od początku kładła duży nacisk na edukację rynku w zakresie wykorzystania technologii druku 3D. Poprzez współpracę projektową z wieloma start-upami, takimi jak Photon, czy Slavic Monsters oraz uczelniami, miała na celu budowanie w Polsce świadomej społeczności druku 3D. Za swoją innowacyjną działalność Spółka została nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym Nagordą Gospodarczą Prezydenta RP, Nagrodą „Wizjoner 2017” Dziennika Gazety Prawnej, Nagrodą Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta oraz Nagrodą „EY Przedsiębiorca Roku”.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski skupia ponad 20 tysięcy studentów z całej Polski oraz z zagranicy i jest najważniejszym ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym na Warmii i Mazurach. Studenci rozwijają swoje zainteresowania w ponad 100 kołach naukowych, a doświadczona kadra może poszczycić się setkami publikacji naukowych oraz wynikami badań cytowanymi przez ośrodki naukowe z całego swiata.  Ponadto UWM w 2009 roku został „Liderem Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji". To ukoronowanie trzyletniego programu, w którym wzięli udział pracownicy i absolwenci uniwersytetu.

Opracowano na podstawie informacji firmy Zortrax