Omni3D i Politechnika Cypryjska pracują nad redukcją CO2
18 mar 2019 09:35

Omni3D Sp. z o.o. specjalizująca się w produkcji przemysłowych drukarek 3D realizuje innowacyjny projekt we współpracy z Politechniką Cypryjską w ramach europejskiej sieci M-Era. W realizację projektu „Produkcja biopaliw w procesach wykorzystujących Bioelektrokatody i CO2” zaangażowana jest polska jednostka naukowa Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia podlegająca Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Politechnika Cypryjska, międzynarodowa firma świadcząca usługi w dziedzinie energii Eneres CPM Ltd, oraz Omni3D Sp. z o.o. Firma znalazła się w nielicznym gronie beneficjentów, którzy zakwalifikowani zostali do realizacji dwudziestu sześciu europejskich projektów w 2018 roku.

Celem projektu jest wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy. Międzynarodowy zespół będzie pracował nad opracowaniem nowych katod oraz wykorzystania druku 3D do zbudowania reaktora MEBR (Microbial Electrosynthesis Baffle Reactor) (Mikrobiologiczny Reaktor Membranowy) mogącego przekształcić CO2 w biometan i/lub etanol.

Realizacja tego projektu skupiać się będzie na rozwiązaniu trzech głównych problemów obecnych systemów energetycznych związanych z: magazynowaniem energii, stabilnością sieci, emisją CO2.

Uważamy że włączenie się Omni3D w tego typu projekt, to możliwość pokazania nowych aplikacji dla druku w naszej technologii, oraz próba uznania odpowiedzialności i wskazania wszystkim przedsiębiorcom rosnącego zagrożenia i konieczności walki z globalnym ociepleniem klimatu. Szansa powodzenia projektu uzależniona jest nie tylko od prowadzenia prac przez konsorcjantów, ale również aktywne uczestnictwo krajów, których emisja CO2 jest znacząca. Jako reprezentant Polski w tym międzynarodowym przedsięwzięciu czujemy się tym bardziej zobligowani, ponieważ nasz kraj zajmuje aktualnie 21 miejsce na świecie pod względem emisji dwutlenku węgla – wskazuje Paweł Robak CEO Omni3D Sp. z o.o.

Projekt polega na wykorzystaniu katalizatora mikrobiologicznego, który redukuje CO2 do produktów organicznych za pomocą elektronów dostarczanych przez zewnętrzne źródło energii i pobieranych z katody układu bioelektrochemicznego. Układ zaprojektowany zostanie głównie do przeprowadzania biologicznych reakcji redukcyjnych. Technologia ta może: zamieniać energię elektryczną z niestabilnych odnawialnych źródeł energii na CH4 lub etanol, które można przechowywać, rozprowadzać i konsumować na żądanie; wykorzystywać CO2 jako jedyne źródło węgla do produkcji CH4 (który następnie może być używany jako paliwo lub może być przekształcany na energię elektryczną przez silniki CHP, czyli pojazdy wykorzystujące gaz ziemny) lub etanol.

Technologia ta może być wykorzystywana w instalacjach biogazowych – tych w Europie jest ponad 12 400, oraz w branżach produkujących duże ilości CO2. Główny technolog Omni3D Krzysztof Kardach tłumaczy:

W ramach prowadzonych prac opracowane i testowane będą materiały termoplastyczne, które następnie wykorzystamy w badaniach wydajności mikrobiologicznej elektrosyntezy (MES). To pierwszy etap. W drugim, prace zespołu będą przebiegać nad opracowaniem prototypu drukarki 3D, która będzie specjalnie zoptymalizowana pod kątem seryjnej produkcji opracowanych reaktorów.

Wyniki prac pozwolą walczyć z niedoborem energetycznym, ale przede wszystkim to ogromna szansa dla zakładów przemysłowych emitujących CO2. i przeciętnych obywateli. Otrzymamy dwie korzyści, czyli mniej CO2 w atmosferze i biogaz, który wykorzystamy w domach i pojazdach jako źródło energii, wraz z możliwością jego magazynowania.

Nie jest to jedyny aktualnie realizowany innowacyjny projekt przez Omni3D. Spółka pracuje nad pionierskim multifunkcyjnym robotem drukującym w technologii 3D FFF i nowymi rozwiązaniami materiałowymi dla przemysłu obronnego i lotnictwa cywilnego. W tym zakresie prowadzi współpracę z jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą.

Firma angażuje się również w projekty studenckie. Podczas ubiegłorocznych międzynarodowych zawodów w Formule Student wystartował bolid studentów Politechniki Rzeszowskiej z kolektorem dolotowym dostarczonym przez Omni3D. Ekipa „Racing Team” w hiszpańskim rajdzie Formuła Student Andora zajęła II miejsce.

Opracowano na podstawie informacji firmy Omni 3D.