Nowe trendy według Smithers Pira
10 sie 2021 15:57

Najnowszy raport agencji Smithers Pira identyfikuje trendy na rynku druku niskonakładowego i prognozuje kierunki rozwoju na kolejnych 10 lat funkcjonowania branży. Jak mówi ekspertyza opublikowana w zeszłym tygodniu, następna dekada będzie charakteryzować się jeszcze krótszymi seriami produkcyjnymi.

Specjaliści Smithers twierdzą, że wymagania ze strony nabywców druku radykalnie zmienią dynamikę kosztów zakupu zachęcając do inwestowania w nowy sprzęt. Raport na temat wpływu zmiany długości serii na rynek poligraficzny przewiduje zwiększenie inwestycji w technologię druku cyfrowego oraz atramenty, ponieważ zdaniem ankietowanych zapewniają one lepszą wydajność kosztową i pozwalają na dokonywanie częstszych zmian w przypadku prac niskonakładowych.

Niewielu ankietowanych uznało, że druk cyfrowy jest tańszy niż odpowiednik analogowy; wyjątek stanowią przypadki bardzo krótkich serii. Raport przewiduje coraz częstsze wykorzystywanie zautomatyzowanych przepływów pracy, dalszą automatyzację maszyn drukujących oraz nakładanie się procesów druku cyfrowego i analogowego. Jak czytamy w raporcie, jakość atramentowych maszyn drukujących będzie się nadal poprawiała.

Raport obejmuje wszystkie obszary druku, od ekspozytorów po gazety, od etykiet po czasopisma, od opakowań po książki. We wszystkich sektorach dochodzi do zakłóceń spowodowanych pandemią koronawirusa, a wynikająca z nich niepewność sprawia, że ​​kupujący obawiają się realizowania dużych nakładów.

Toczy się dyskusja na temat rozwoju handlu elektronicznego i potencjalnego wpływu na branżę opakowań wraz ze wzrostem liczby małych firm. Raport nie omawia rynku druku konsumenckiego i popularnych na nim produktów fotograficznych, kartek z życzeniami, kalendarzy, tekstyliów czy innych artykułów, w przypadku których specjaliści prognozują szybki wzrost w nadchodzących latach.

Materiał został napisany przez Paula Ewinga, autora innych raportów dla Smithers posiadającego 20-letnie doświadczenie w branży druku cyfrowego. Opracowanie powstało na podstawie badań pierwotnych i wtórnych, tj. ukierunkowanych wywiadów z dostawcami materiałów i ekspertami pracującymi na kluczowych rynkach. Badania wtórne uwzględniają opublikowane już dane, statystyki, analizy frekwencji notowanych na imprezach branżowych, stron internetowych i artykułów w prasie.

W przypadku złożenia zamówienia przed 31 sierpnia nabywcom przysługuje zniżka.  Potencjalnymi czytelnikami raportu mają być drukarnie, jednak głównymi klientami będą według autorów opracowania dostawcy. Jak zaznaczono w broszurze informacyjnej: Rozwój nowych maszyn drukarskich trwa wiele lat i wiąże się ze znacznymi inwestycjami w badania. Dlatego ważne jest, aby producenci maszyn drukarskich OEM  i ich partnerzy w łańcuchu dostaw dostosowali swoje strategie biznesowe, w tym inwestycje w rozwój produktów i tworzenie partnerstwa strategicznego z najbardziej obiecującymi obszarami przyszłej działalności.

Opracowano na podstawie informacji opublikowanych na portalu Print Business