Nowe możliwości zastosowania druku 3D
13 lis 2017 11:46

W dniach 8-9 listopada 2017 w  Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbył się kongres „Art of Color - nowy wymiar poligrafii”. W czasie dwudniowych wykładów i warsztatów zagadnienia dotyczące poligrafii oraz produkcji opakowań przeplatały się z tematyką projektowania i innowacyjnych technologii. W programie kongresu znalazły się m.in. prelekcje, wykłady oraz panele dyskusyjne na temat perspektyw stojących przed branżą poligraficzną, możliwości uzyskania dotacji unijnych, możliwości wykorzystania druku 3D i 2,5D w poligrafii oraz zalet nowoczesnych technik produkcyjnych.

Drugi dzień kongresu był poświęcony warsztatom odbywającym się w trzech blokach tematycznych. Omówiono możliwości wykorzystania technologii druku 3D oraz warunki współpracy branży poligraficznej z branżą opakowaniową i wydawnictwami. 

Firma ABC Data przygotowała dla uczestników kongresu praktyczną prezentację możliwości drukarek 3D przeprowadzoną w formie interaktywnych warsztatów.

Wprowadzając w temat druku 3D, Adam Suchenek – product  manager odpowiedzialny w ABC Data za rozwój oferty związanej z drukiem 3D - przedstawił podstawowe zagadnienia związane z technologią przyrostową. Przypomniał, czym jest druk 3D i jakie ma zastosowanie; zwrócił też uwagę na rodzaje i specyfikę podstawowych filamentów porównując dostępne na rynku rozwiązania oraz analizując decyzje zakupowe potencjalnych klientów.

Uczestnicy warsztatów po krótkiej części teoretycznej mieli okazję samodzielnie przekonać się, na czym polega projektowanie i drukowanie 3D. Krok po kroku przeszli całą drogę od pobrania projektu, przez modelowanie i projektowanie w programie Solidworks, obróbkę pliku, kalibrację i przygotowanie drukarki, aż po wydruk obiektu w technologii 3D. Oprócz praktycznych umiejętności uczestnicy wynieśli z warsztatów również wiedzę na temat obsługi drukarek 3D, ich budowy, a także wymogów dotyczących ustawień, konfiguracji i serwisu.

ABC Data od ponad dwóch lat systematycznie rozwija ofertę sprzętu dedykowanego technologii druku 3D. Jednocześnie prowadzi też liczne działania promocyjne i edukacyjne, przyczyniając się w znacznym stopniu do wzrostu popularności druku przestrzennego w Polsce. W efekcie spółka już dwukrotnie została wybrana  „Najlepszym Polskim Dystrybutorem Niskobudżetowych Drukarek 3D i Filamentów”. BZ