Nowa publikacja na temat drukowania cyfrowego
23 paź 2017 09:57

W październiku 2017 ukazała się monografia pt. „Drukowanie natryskowe (ink-jet)” autorstwa Svitlany Khadzhynovej (Politechnika Łódzka), Stefana Jakucewicza (Politechnika Warszawska) i Katarzyny Piłczyńskiej (Politechnika Warszawska).  Pozycja ta została wydana nakładem Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, a recenzentami byli prof. dr hab. inż. Svitlana Havenko i prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek. Monografia ta zapełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie wiedzy na temat najnowszych technik drukowania cyfrowego, a odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie drukowaniu natryskowemu poświęcono odrębną pozycję, znajdziemy na stronach książki: „Przewiduje się, że właśnie ta technika w przyszłości zdominuje rynek drukowania.”

Monografia składa się z ośmiu rozdziałów. W pierwszych dwóch przedstawiono podstawy technologii drukowania natryskowego i jego pozycję wśród innych technik drukowania, w rozdziałach trzecim i czwartym omówiono najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie głowic drukujących, a piąty rozdział poświęcono maszynom i urządzeniom do druku natryskowego. W kolejnych rozdziałach (szóstym i siódmym) usystematyzowano informacje na temat stosowanych atramentów i zadrukowywanych podłoży; na szczególne wyróżnienie zasługuje wykonana przez autorów klasyfikacja podłoży do drukowania natryskowego, zwłaszcza do drukowania wielkoformatowego. Podsumowanie całości stanowi ostatni rozdział – ósmy – poświęcony problemom kontroli jakości w drukowaniu natryskowym oraz wadom odbitek natryskowych.

Książka zawiera 210 stron, jest bogato ilustrowana i zaopatrzona w praktyczny indeks. Nakład monografii w wysokości 200 egz. został wydrukowany w łódzkiej drukarni Quick-Druk. Publikacja w cenie 46 zł jest dostępna w Wydawnictwie Politechniki Łódzkiej: www.wydawnictwa.p.lodz.pl  SJ