Najważniejsze funkcje oprogramowania do druku 3D SOFTSHAPER 2019
30 sie 2018 10:54

Dzięki licencji udzielonej przez Siemens PLM Software, producent przemysłowych drukarek 3D VSHAPER prowadzi prace programistyczne w oparciu o jądro modelowania bryłowego Parasolid, tworząc oprogramowanie wspierające importowanie i odpowiednie przygotowanie modeli do druku. Najnowsza wersja cieszącego się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród innych producentów drukarek 3D, jak i ich użytkowników oprogramowania SOFTSHAPER wprowadza wiele nowości oraz udoskonaleń. Poniżej prezentujemy top 5 nowej wersji SOFTSHAPER 2019.

Drzewo procesu technologicznego

W programach typu CAD/CAM/CAE standardem jest tzw. drzewo procesu, które pozwala zwizualizować wykonane prace na modelu. Jest to proste i wygodne narzędzie usprawniające pracę z programem. W programie SOFTSHAPER 2019 drzewo procesu pozwala na szybki podgląd parametrów procesu. Zawarte w nim informacje umożliwiają: edycję parametrów wybranego modelu, edycję parametrów poszczególnych grup wyodrębnionych z wybranego modelu, ocenić ilość grup przydzielonych do modelu oraz ich edycję oraz wybór lub odznaczanie modeli do druku.

Prosty i intuicyjny wygląd drzewka pozwala na szybkie zarządzanie obiektami znajdującymi się na scenie, zmianę parametrów całych modeli lub tylko wyodrębnionych grup danego modelu. Mechanizm ten ma szczególne znaczenie podczas prac z wieloma obiektami znajdującymi się na scenie lub obiektami, zawierającymi bardzo małe grupy. Użytkownik otrzymuje narzędzie, w którym w prosty i przejrzysty sposób dokona analizy technologii, weryfikacji warstw, jak również jej modyfikacji.

Grupowanie warstw

Mechanizmy takie jak drzewo procesu i parametryzacja wypełnienia podpór i konturów w połączeniu ze sobą tworzą dodatkowe narzędzie pozwalające dowolnie sterować strukturą modelu. Większość dostępnych na rynku aplikacji  pozwala modyfikować powyższe parametry dla całego modelu, podczas gdy najnowsza wersja aplikacji SOFTSHAPER 2019 wprowadza innowacyjne rozwiązanie modyfikacji warstw, która opiera się o możliwość indywidualnej modyfikacji każdej warstwy.

Niejednokrotnie chcąc zachować odpowiednią odporność i sztywność modelu użytkownik zmuszony był definiować bardzo gęste wypełnienie lub zwiększyć grubość ścianki dla całego modelu. Dzięki dostępnym w najnowszej wersji oprogramowania SOFTSHAPER modyfikacjom warstw wybieramy podejście najbardziej optymalne. Modyfikujemy określone cechy modelu tylko na tych warstwach, na których jest to konieczne oszczędzając czas i materiał przy znacznym zwiększeniu wytrzymałości wydruku i uzyskaniu określonych cech technologicznych – tłumaczy Seweryn Nitek, Software Engineer w VERASHAPE.

Efektywna praca i prezentacja wyników

Optymalizacja i efektywność czasu pracy w druku 3D to jeden z głównych kierunków  rozwoju  technologii.  Przewagą aplikacji w tym nurcie jest selektywne wykonywanie procesu cięcia. Zaimplementowany w oprogramowaniu SOFTSHAPER 2019 mechanizm slicer’a automatycznie rozpozna czy wprowadzone przez użytkownika zmiany wymuszają wykonanie ponownego cięcia modelu. 

SOFTSHAPER 2019 daje użytkownikowi możliwość przeprowadzenia symulacji, oraz zapewnia różne metody wizualizacji ścieżek, co pozwala uzyskać wysoką jakość wydruku. Specjalista druku 3D  może szybko zweryfikować: prędkość ekstrudera w dowolnym miejscu na ścieżce, numer głowicy drukującej zadany kontur, ekstruzję materiału w dowolnym punkcie, chłodzenie drukowanego modelu na zadanej warstwie. Ponadto ma możliwość wykonania symulacji dla każdej z poniższych wizualizacji.

Struktury wsparcia

Najnowsza wersja oprogramowania SOFTSHAPER 2019 daje możliwość drukowania podpór obiektowych oznacza to, że użytkownik wstępnie określa przestrzeń podporowania, a następnie definiuje wygląd podpór. Podobnie jak w przypadku wypełnienia użytkownik może modyfikować geometryczny kształt podpór oraz wybierać materiał, z którego mają być wykonane. Może to być materiał, z którego drukowany jest model lub materiał rozpuszczalny.

Ogromnym uproszczeniem, które zapewnia nam SOFTSHAPER 2019 jest możliwość drukowania podpór zagęszczonych. Podpory zagęszczane są tylko w obszarze styku z modelem. W innych obszarach gęstość podpór dobierana jest względem wymaganej sztywności. Pozwala to zaoszczędzić czas na drukowanie podpór, które następnie są przez użytkownika usuwane – wyjaśnia Seweryn Nitek, Software Engineer w VERASHAPE.

Szczegółowe raporty

Oprogramowanie SOFTSHAPER 2019 umożliwia generowanie bardzo szczegółowych raportów dotyczących zarówno wybranej maszyny jak i poszczególnych modeli znajdujących się na scenie. Raport zawiera informacje na temat wybranych parametrów wydruku, specyfikacji poszczególnych części maszyny (ekstruder, stół, komora) oraz parametrach modeli (rozmiar, powierzchnia). Zaawansowane algorytmy pozwalają generować statystyki wydruku dotyczące czasu, ilości zużytego materiału i masy końcowej obiektu.

Opracowano na podstawie informacji firmy VERASHAPE