Konferencja Graphic Users Association
14 lis 2019 06:00

W dniach 29-31 października br. w Berlinie odbyła się 13. konferencja Graphic Users Association (GUA) – organizacji zrzeszającej użytkowników rozwiązań firmy Kodak. Spotkanie było okazją do świętowania 20-lecia obecności na rynku systemu workflow Prinergy. W tym roku pojawiła się jego nowa wersja – Prinergy VME + Managed Services, bazująca na technologii „chmury” i zwalniająca użytkownika od wielu zadań (realizowanych przez Kodak jako firmę hostingową), a zarazem wprowadzająca szereg zabezpieczeń dla przetwarzanych i przechowywanych plików. Jej też poświęcono najwięcej miejsca w prezentacjach przedstawicieli firmy Kodak, jak również podczas rozmowy z zarządem pierwszego w Europie użytkownika tego rozwiązania – holenderskiej drukarni Wilco. Zaanonsowano również plany amerykańskiego producenta związane z przyszłorocznymi targami drupa 2020, na których pokazana zostanie kolejna wersja Prinergy – MTE, mająca w jeszcze większym stopniu usprawnić korzystanie z oprogramowania workflow, dostępnego w oparciu o usługę SaaS i system subskrypcji.

Zanim rozpoczęła się właściwa część konferencji, w poprzedzający ją wieczór – 29 października – ponad 100 klientów, partnerów technologicznych firmy Kodak oraz przedstawicieli mediów branżowych wzięło udział w uroczystej gali z okazji 20-lecia obecności rynkowej systemu Prinergy. Jego historię streścił Todd Bigger – President, Kodak Solutions Division i Senior Vice President, Eastman Kodak Company, który podkreślił znaczenie GUA oraz wkład, jaki stowarzyszone w tej organizacji firmy wnoszą w rozwój sztandarowego workflow firmy Kodak: „My stworzyliśmy produkt, ale to Wy – jego użytkownicy – pomogliście nam przekształcić go w dojrzałe rozwiązanie, dostosowane do Waszych potrzeb i oczekiwań. Udział GUA w sukcesie rynkowym Prinergy jest niepodważalny. W tym miejscu gorąco Wam za to dziękuję i liczę na dalszą, konstruktywną współpracę nad rozwijaniem i udoskonalaniem systemu, który dla wielu z Was stanowi podstawę skutecznej, wydajnej działalności w obszarze prepress”.

Z przesłaniem do uczestników konferencji GUA wystąpił też Jim Continenza – Executive Chairman, Eastman Kodak Company. Podkreślił, że Kodak planuje skupić się na dwóch strategicznych obszarach: rozwiązaniach poligraficznych oraz materiałach dla branży filmowej. „W przypadku tych pierwszych będziemy koncentrować się na przyszłościowych, zyskownych i oferujących największy potencjał wzrostowy produktach takich jak: workflow Prinergy, bezprocesowe płyty Sonora czy rodzina inkjetowych maszyn Prosper – mówił Jim Continenza. – Planujemy też ponowne zunifikowanie działalności wszystkich jednostek pod hasłem „One Kodak”. Nastąpi ono w 2020 roku, a jego efekty będzie można zobaczyć już na targach drupa. Jesteśmy dumni, że jeden z naszych sztandarowych produktów dla poligrafii – system Prinergy – obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. To sukces nasz, ale przede wszystkim Państwa – naszych klientów”.
Do dwóch dekad systemu Prinergy nawiązał też Stephen Lavey – prezes zarządu GUA w regionie EAMER, który następnego dnia otworzył oficjalną część konferencji. Dodał przy tym, że spotkania jego użytkowników z całego świata odbywają się niewiele krócej – początkowo stowarzyszenie GUA działało w USA, zaś od kilkunastu lat funkcjonuje także jego europejski oddział. Stephen Lavey podsumował działalność kierowanej przez siebie organizacji w minionym roku, podziękował też wszystkim jej członkom za wkład w rozwój i pomoc we wprowadzaniu kolejnych udoskonaleń w systemie Prinergy.

Podczas konferencji w Berlinie swoją oficjalną premierę rynkową miała najnowsza wersja workflow firmy Kodak, bazująca na technologii „chmury” – Prinergy VME + Managed Services. Wiele miejsca w swoich prezentacjach poświęcili jej Todd Bigger oraz Stephen Miller – Director, WW Product Management, Kodak Software Division.
„Prinergy VME to strategiczny krok w kierunku rozpowszechnienia i dalszego spopularyzowania naszego systemu workflow – mówił Todd Bigger. – Skrót VME (Virtual Machine Environment) oznacza de facto pracę w wirtualnym środowisku i odejście od systemów produkcyjnych instalowanych i wdrażanych w siedzibie klienta. Także infrastruktura z nimi związana, tj. wysokowydajne serwery, są zarządzane przez nas i bazują na architekturze Microsoft Azure. Mówimy tu zatem o modelu subskrypcyjnym, w ramach którego użytkownik ma zapewnioną wyższą elastyczność i wygodę korzystania ze wszystkich funkcjonalności Prinergy, przy jednoczesnym uwolnieniu go od szeregu kwestii związanych z użytkowaniem „stacjonarnego” workflow. Są wśród nich tak istotne elementy jak: redukcja kosztów związanych z infrastrukturą oraz zakupem pełnych licencji oprogramowania, dostęp do najbardziej aktualnych jego wersji (dzięki automatycznym update’om i upgrade’om) czy też zabezpieczenie przetwarzanych oraz przechowywanych w „chmurze” plików, również w obliczu zjawiska cyberprzestępczości, które nie omija firm poligraficznych”.

Z funkcjami Prinergy VME, ze szczególnym uwzględnieniem opcji Managed Services, zapoznał uczestników konferencji Stephen Miller. „Pod tą nazwą kryje się szereg zadań, którymi zarządzamy jako oferenci usługi subskrypcyjnej – mówił. – Aktualizacja systemu do najnowszej wersji, jego skalowalność w zależności od rodzaju i liczby przetwarzanych prac, analityka decyzyjna, optymalizacja procesów, archiwizacja i zabezpieczanie danych, odzyskiwanie ich przy awariach oraz całodobowy monitoring realizowanych procesów – zwłaszcza w przypadku małych i średnich firm kompleksowe wdrożenie wszystkich tych kwestii jest niemal niewykonalne. Wychodzimy im naprzeciw, biorąc je na siebie” – mówił.

Jak podkreślał, strategia firmy Kodak związana z oprogramowaniem Prinergy, zakłada stworzenie globalnej platformy (ekosystemu), uwzględniającej takie aspekty jak: pełna integracja z innymi systemami (w tym z portalem InSite), sukcesywne wprowadzanie nowych funkcjonalności w systemie workflow, bazowanie na „chmurze” jako atrakcyjnej alternatywie dla rozwiązań instalowanych u klienta oraz wdrażanie narzędzi tzw. inteligencji biznesowej. „U jej podstaw leżą proaktywne działania z naszej strony, a więc nie tylko reagowanie, ale też zapobieganie pewnym zdarzeniom” – mówił Stephen Miller, podkreślając dużą rolę, jaką w zakresie bezpieczeństwa danych pełni platforma Microsoft Azure. Ze szczegółami jej funkcjonowania, m.in. w kontekście całodobowego monitoringu przechowywanych w „chmurze” plików zapoznał uczestników konferencji Steffen Krause z niemieckiego oddziału firmy Microsoft.

Konferencja była też miejscem prezentacji nowych funkcjonalności wprowadzonych w poszczególnych modułach wchodzących w skład Prinergy, także tych dostarczanych przez partnerów technologicznych Kodak. W kolejnych wystąpieniach omawiane były zagadnienia takie jak: portale usprawniające współpracę z klientami i projektantami (InSite Prepress Portal i InSite Creative Workflow), integracja systemu Prinergy i portalu InSite z zewnętrznymi systemami MIS, rozwiązania dedykowane produkcji opakowań (bazujące na programie Adobe Illustrator), obsługa rozbudowanych plików PDF (moduł dostarczony przez callas software), zwiększenie wydajności przy obsłudze prac komercyjnych i opakowaniowych (rozwiązanie firmy PerfectPattern) czy optymalizacja kolorystyczna realizowanych zleceń (przy pomocy programów Kodak ColorFlow i Kodak Spotless).

Podczas spotkania w Berlinie swoimi doświadczeniami z pracą w wirtualnym środowisku Prinergy podzielił się William Schuring – dyrektor zarządzający Wilco. Ta holenderska drukarnia jest od niedawna pierwszym europejskim użytkownikiem Prinergy VME + Managed Services, który integruje jej działalność prowadzoną w trzech lokalizacjach. Firma specjalizuje się w produkcji książek i magazynów, a z rozwiązań Kodak korzysta od ok. 20 lat.
„Nasza motywacja, by wdrożyć Prinergy VME była oczywista: chcemy stale iść do przodu, a przyszłość należy do „chmury”. Przy trzech zakładach produkcyjnych, z których każdy dotychczas bazował na własnym workflow, przejście na jeden wspólny, wirtualny system przyniosło nam szereg korzyści, choćby w postaci wyeliminowania zbędnej infrastruktury sprzętowej, mniejszej liczby osób zaangażowanych w funkcjonowanie całego cyklu produkcyjnego czy też zwiększonego bezpieczeństwa danych – mówił William Schuring w rozmowie ze Stephenem Millerem. – Głęboko wierzymy w usługi hostingowe, jakie zapewnia Kodak. Tym bardziej, że stoi za nimi architektura Microsoft Azure. Mamy już doświadczenia z innymi rozwiązaniami działającymi w „chmurze”, więc jest to dla nas kolejne już rozwiązanie użytkowane w technologii cloud computing”.

Elementy, jakie wymieniał William Schuring, pojawiły się w prezentacjach przygotowanych przez Pat McGrew, kierująca firmą konsultingową Keypoint Intelligence. Już podczas gali jubileuszowej zasygnalizowała w swoim wystąpieniu niezwykle istotną – jej zdaniem – kwestię: kontrolę rzeczywistych kosztów, związanych z brakiem specjalistycznego, wysokowydajnego systemu produkcyjnego. Wątek ten kontynuowała podczas prezentacji otwierającej drugi dzień konferencji, zatytułowanej „Jak uzyskać milion euro dzięki systemowi workflow”.

„Współczesna drukarnia musi działać w nowoczesny sposób, stać się swego rodzaju firmą „inteligentną” (Smart Print Manufacturer) – mówiła Pat McGrew. – Dążyć do tego należy wdrażając pięć „zasad mądrego drukowania”: konsolidację procesów poprzez ich zautomatyzowanie; łączenie – w ramach wspólnej, „inteligentnej” platformy – oprogramowania, sprzętu oraz obsługujących ich osób; gromadzenie wszystkich, zwłaszcza wrażliwych danych w „chmurze”; obliczanie danych produkcyjnych (statusu maszyny, wolumenu przyjmowanych zleceń, planowanych przestojów sprzętu z uwagi na jego konserwację itd.) we właściwy sposób, gwarantujący możliwość podejmowania w czasie rzeczywistym decyzji optymalizujących proces produkcyjny; oraz tworzenie wysokiej jakości produktów i usług poprzez wprowadzanie do nich wartości dodanej w całym łańcuchu dostaw.

Pat McGrew przytoczyła szereg danych liczbowych obrazujących m.in. straty, jakie ponoszą drukarnie w wyniku błędów produkcyjnych na etapie workflow oraz potencjalne oszczędności wynikające z poprawnego planowania i rozmieszczania prac na jednym lub wielu arkuszach. Podała również statystyki dotyczące poziomu zautomatyzowania workflow w europejskich drukarniach. „W ponad 40% z nich wszystkie bądź większość procesów wciąż jest realizowanych ręcznie. 45% respondentów zadeklarowało pewien poziom automatyzacji, przyznając jednocześnie, że w wielu działach dominują wciąż u nich prace ręczne. Zaledwie 12% firm poligraficznych przyznało, że w ich przypadku procesy w więcej niż jednym dziale są w większości zautomatyzowane. Przed nami zatem jeszcze długa droga do pełnej automatyzacji” – podkreślała Pat McGrew, zachęcając do wdrażania zaawansowanych narzędzi workflow.

Integralną częścią spotkań klientów firmy Kodak są praktyczne sesje warsztatowe, prowadzone pod nazwą GUA University. Udział w nich kończy się uzyskaniem stosownego certyfikatu. Są one dla uczestników okazją do rozmów z ekspertami technicznymi firmy Kodak i jej partnerami technologicznymi. Zagadnienia, jakie poruszano w ramach tegorocznej edycji GUA University, dotyczyły m.in. automatyzacji procesów, zarządzania barwą i szeroko rozumianej kolorystyki, impozycji (z zastosowaniem programu Preps), przetwarzania plików PDF oraz ich wstępnej weryfikacji (preflight).

Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zwiedzić tzw. laboratoria innowacji technologicznych (Innovation Technology Labs), w których Kodak – przy udziale firm partnerskich (Arden Software, callas software, iC3D, Microsoft, Tharsten, PerfectPattern i Object Theory) – prezentował w praktyce nowoczesne rozwiązania usprawniające procesy produkcji poligraficznej, a także je wzbogacające (m.in. o elementy tzw. rozszerzonej rzeczywistości).

Konferencja w Berlinie była okazją do zaanonsowania przez firmę Kodak jej planów związanych z targami drupa 2020. Pojawi się na nich pod hasłem „One Kodak”, mającym obrazować integrację wszystkich jej działów dedykowanych poligrafii. Najważniejszą nowością w obszarze oprogramowania będzie system Prinergy MTE (Multi-Tenant Environment), będący kolejną odsłoną rozwiązania workflow firmy Kodak. Wersja rynkowa zaplanowana jest na rok 2021, zaś na targach w Düsseldorfie odbywać się będą jej prezentacje.

„Uwzględnia ona pracę wielu użytkowników w ramach wspólnego oprogramowania działającego w „chmurze” i będzie oferować funkcjonalności dostępne obecnie w ramach pakietu Managed Services – zapewniał Todd Bigger. – Kierujemy ją w dużej mierze do małych i średnich przedsiębiorstw, które często mają mylne wyobrażenie workflow działającego w „chmurze” jako rozwiązania dla nich niedostępnego. Mamy nadzieję, że m.in. dzięki działaniom edukacyjnym w tej sferze, prowadzonym także poprzez naszych partnerów handlowych i lokalne oddziały, uda nam się zwiększyć świadomość korzyści, jakie można odnieść dzięki „przesiadce” na system Prinergy, bazujący na technologii cloud computing”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak