Kodak wprowadza nowe oprogramowanie
9 cze 2017 11:51

Kodak poinformował o wprowadzeniu na rynek Kodak Prinergy Cloud – bazującej na technologii „chmury” platformy, oferującej dostawcom usług poligraficznych szereg innowacyjnych opcji. Umożliwiają one – jak zapewnia producent – minimalizację kosztów i ryzyka biznesowego oraz jednoczesne stymulowanie rozwoju ich przedsiębiorstw. Prinergy Cloud pozyskuje dane produkcyjne i przetwarza je w łatwe do zinterpretowania raporty, pozwalające na podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie to może zostać zintegrowane z użytkowanymi już przez drukarnie systemami workflow firmy Kodak. Jego zastosowanie – jak podaje producent – oznacza także niższe koszty operacyjne, gdyż Prinergy Cloud pozwala na zoptymalizowanie ilości użytkowanego sprzętu.

Za hosting serwisu Prinergy Cloud jest odpowiedzialna platforma Microsoft Azure, która ma zapewniać szybką i bezpieczną dostawę usług bazujących na „chmurze”. Ułatwia ona ochronę zasobów dzięki rygorystycznej metodologii oraz koncentracji na bezpieczeństwie, prywatności, zgodności i przejrzystości działania. Firma Kodak podkreśla, że oferowanie niezawodnych rozwiązań było zawsze najwyższym jej priorytetem – stąd wybór platformy Microsoft Azure, będącej rynkowym liderem z największą liczbą centrów danych i certyfikatów bezpieczeństwa. Jak podkreśla Kodak, zapewnia ona najwyższy poziom ochrony, czyniąc całe rozwiązanie godnym zaufania. Klienci firmy mogą też korzystać z działającego w trybie 24/7 monitoringu danych (co dodatkowo wpływa na ich bezpieczeństwo) oraz natychmiastowego do nich dostępu.

Wchodzący w skład Prinergy Cloud zaawansowany moduł analityczno-decyzyjny sprawia, że – jak zapewnia Kodak – firmy poligraficzne otrzymują do dyspozycji pierwszy w branży workflow, wyposażony w tego typu opcję. Dzięki temu osoby obsługujące system mają możliwość tworzenia intuicyjnych paneli kontrolnych, które umożliwiają wgląd na bieżąco w poziom kosztów produkcyjnych i wydajność systemu dzięki stale pozyskiwanym danym z realizowanych działań.
Na początek, jako rozszerzenie funkcjonalności platformy Prinergy Kodak wprowadza dwa nowe serwisy bazujące na „chmurze”, określane jako Prinergy Cloud. Mowa tu o usługach: Prinergy Analitycs – do generowania dowolnych raportów dotyczących produkcji oraz Prinergy Archive & Backup – chroniącej przed utratą danych i automatycznie archiwizującej informacje, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i wydajność produkcji.

Kluczowe zalety serwisów Kodak Prinergy Cloud
Wśród największych korzyści, jakie uzyskuje użytkownik korzystający z Prinergy Cloud, producent oprogramowania wymienia: wyższy poziom kontroli kosztów oraz ryzyka biznesowego; możliwość przekształcania danych produkcyjnych w informacje umożliwiające podejmowanie natychmiastowych działań i zapewniające dokonywanie bardziej racjonalnych decyzji; dostęp do szybkiej, niezawodnej i bezpiecznej usługi bazującej na technologii cloud computing, dostarczanej przez lidera rynkowego – Microsoft Azure; „inteligentną” skalowalność rozwiązania umożliwiającą jego rozbudowę wraz z rosnącymi potrzebami użytkownika; kontrolę wydatków i dostępność najnowszych wersji rozwiązania dzięki specjalnej subskrypcji.

Zdaniem dostawcy
„Chcemy stale pomagać naszym klientom w zachowaniu konkurencyjności w coraz szybciej zmieniającym się i coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym – mówi Allan Brown, wiceprezes i dyrektor generalny Kodak Unified Workflow Solutions. – Korzyści dla drukarń, związane z zastosowaniem usług działających w „chmurze” są oczywiste. Tym samym czynimy kolejny krok do przodu, wprowadzając do oferty nowe, zautomatyzowane i innowacyjne w skali całego rynku rozwiązania, umożliwiające drukarniom podejmowanie świadomych decyzji, a co się z tym wiąże – skuteczniejsze zarządzanie swoimi biznesami i zwiększanie wydajności realizowanych działań”.
„Bardzo nas cieszy możliwość współpracy z firmą Kodak poprzez integrowanie najwyższej klasy rozwiązań analitycznych w ramach systemu Prinergy Cloud, a w rezultacie – stworzenie pierwszego tego typu rozwiązania, dedykowanego firmom poligraficznym – dodaje Peter Baxter, wiceprezes ds. sprzedaży globalnej w firmie Yellowfin. – Bazując na wbudowanej w system platformie analitycznej, specjalny moduł Prinergy Cloud pozwala przedsiębiorstwom działającym w branży poligraficznej na wydajne i efektywne monitorowanie swoich kosztów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, wpływając na większą wydajność operacyjną i zyskowność działań”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak