Jacek Kuśmierczyk prezesem Polskiej Izby Druku
8 lis 2021 07:34

4 listopada br. miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Druku, w czasie którego wybrano nowego prezesa Izby oraz powołano nowych członków jej Rady. Celem Izby będzie próba skonfederowania organizacji samorządu gospodarczego działających w środowisku polskich firm poligraficznych i konwertingowych.

W dniu 6 października br. na sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Druku, odbywającym się pod przewodnictwem wiceprezesa Leszka Wojtczuka zasygnalizowana została chęć przeprowadzenia istotnych zmian we władzach Izby. WZ PID przyjęło przez aklamację rezygnację Jacka Hamerlińskiego ze stanowiska prezesa, która spowodowana była skomplikowaną sytuacją zawodową i osobistą. W toku dyskusji zebrani członkowie PID omówili sprawy związane także z modyfikacją działalności Izby w kolejnych latach, polegającej na próbie skonfederowania podmiotów działających w polskiej poligrafii, co mogłoby skutkować podniesieniem rangi całej branży. Oczywiście wszystkie organizacje, które wesprą tę ideę zachowają swoją całkowita autonomię.

Głos całej branży

4 listopada br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PID, na mocy którego na stanowisko prezesa Izby powołany został Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. W skład Rady weszły osoby reprezentujące różne gałęzie przemysłu poligraficznego, aktywnie działające na rzecz jego interesów:

- Jakub Bielecki, członek zarządu stowarzyszenia ECMA i właściciel drukarni Erbi, specjalizującej się w produkcji opakowań jednostkowych z kartonu,

- Leszek Gumowski, właściciel szerokowstęgowej drukarni fleksograficznej Hadepol Flexo,

- Tomasz Korościk, współwłaściciel drukarni Oltom, specjalizującej się w druku offsetowym UV i cyfrowym,

- Maciej Sierpiński, współwłaściciel drukarni offsetowej MDM Druk.

Na stanowiskach członków Rady pozostali również Artur Chęsy, prezes drukarni dziełowej Pozkal oraz Leszek Wojtczuk, prezes drukarni WL, specjalizującej się w druku opakowaniowym i akcydensowym.

Nowym członkiem PID został Jacek Stencel, właściciel firmy Pasja oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego.

Szczegóły w listopadowej Poligrafice. AN