Innowacja w kontroli jakości mięsa
31 mar 2021 10:18

W dzisiejszych czasach technologie 3D stały się narzędziem codziennej pracy w wielu firmach technicznych, muzeach i jednostkach badawczych. Obecnie zaczynają być wykorzystywane także w coraz mniej oczywistych branżach, gdzie niezbędny jest precyzyjny pomiar kształtu i koloru. Przykładem ciekawego zastosowania technologii metrologii optycznej są badania prowadzone przez Katedrę Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Jednostka w swoim projekcie wykorzystała skaner z możliwością odwzorowania koloru typu SMARTTECH3D UNIVERSE 10MPix o objętości pomiarowej 400x300x210mm oraz zintegrowany z głowicą skanującą system oświetlenia bezcieniowego pozwalający na uzyskanie najlepszej jakości odwzorowywanej barwy do skanowania mięsa kurcząt!

Obecnie konsumenci stawiają spożywanym produktom coraz większe wymagania jakościowe, oceniając świeżość i decydując się na zakup na podstawie ich wyglądu. Z punktu widzenia oceny wartości technologicznej mięsa, podczas badań laboratoryjnych ważny jest cały zespół cech fizycznych, takich jak: zdolność do chłonięcia wody, wartość pH, barwa oraz wartości odżywcze, m. in. zawartość białka czy tłuszczu.

Skanowanie 3D polega na uzyskaniu informacji o kształcie i geometrii danego obiektu, oraz utworzeniu jego wirtualnej kopii. Dzięki zastosowaniu optycznego skanera 3D możliwe jest łatwe określenie istotnych parametrów, jakimi są m.in.: objętość czy gęstość mięsa. Przydatną funkcją jest również tworzenie przekrojów i mierzenie odległości między dwoma dowolnymi punktami na obiekcie. Pozwala to na szczegółowe wymiarowanie badanej próbki. Jednocześnie uzyskana w prosty sposób realistyczna tekstura (odwzorowanie koloru oraz struktury powierzchni) daje informacje o stanie produktu, pozwalając w ten sposób na określenie jego właściwości technologicznych.

Dodatkowo, w programie SMARTTECH3Dmeasure, dołączonym do skanera 3D, możliwe jest zaznaczanie punktów o barwach z określonych przedziałów kolorów RGB. Umożliwia to selektywny pomiar powierzchni o takim samym kolorze. Warto podkreślić, iż technologia skanowania 3D pozwala na dokładne, bezinwazyjne i higieniczne badanie próbek mięsa. Dodatkowo mogą być one później wykorzystane w procesie produkcyjnym lub w innych celach badawczych. Nie trudno jest więc zauważyć, że jeden pomiar za pomocą skanera3D jest w stanie zastąpić szereg skomplikowanych i czasochłonnych badań, a jego wirtualne wyniki można błyskawicznie przekazać do wszystkich osób odpowiedzialnych za poszczególne z nich.

Po zakończeniu projektu naukowcy z SGGW planują wprowadzić skanowanie 3D innych produktów żywnościowych, aby zoptymalizować badania oraz ich wyniki.

Informacja firmy SMARTTECH 

error: Alert: Treść jest chroniona.