Implant trzustki z drukarki
29 sty 2018 08:34

Cukrzyca jest chorobą, na którą choruje obecnie 422 mln ludzi. Jest wynikiem defektu produkcji insuliny przez komórki trzustki. Istnieje wiele typów choroby, jednak najczęściej spotykane to cukrzyca typu 1 i 2. Naukowcy z Binghamton University prowadzą badania z wykorzystaniem technologii addytywnych. Inżynier Thomas Hays, który kieruje projektem od kilku lat bada wykorzystanie komórek macierzystych na potrzeby budowy sztucznej trzustki. Obecnie jego prace skupione są na druku 3D. Jest już wiele badań i przykładów drukowania tkanek, chrząstek jednak wydrukowanie całego gotowego narządu stanowi przełom w medycynie oraz ogromne wyzwanie dla naukowców. Naukowcy planują wykonanie modelu trzustki przez układanie komórek w hydrożelu warstwa po warstwie. Komórki te pobierane są od pacjenta chorującego na cukrzycę typu 1. W następnym etapie, kiedy mamy już szkielet narządu zatopiony w hydrożelu, który spaja komórki należy zapewnić ich rozwój. Proces jest bardzo skomplikowany, gdyż należy zaaplikować komórkom różne środowisko w zależności od pacjenta, problemem jest również brak naturalnego układu krwionośnego. Jak twierdzą sami badacze na zakończenie prac musimy poczekać około 10 lat. Mimo, że sam pomysł jest dosyć innowacyjny, inspiruje i fascynuje środowisko medyczne a przede wszystkim skłania do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

Opracowano na podstawie informacji printlife.pl