Wpływ COVID-19 na europejski przemysł poligraficzny
23 mar 2020 06:00

Intergraf jest federacją europejską ds. druku i komunikacji cyfrowej. To stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli reprezentuje pracodawców działających w europejskim przemyśle poligraficznym - obecnie jest to 21 krajowych federacji drukarskich. Podstawowym zadaniem federacji jest wspieranie interesów branży drukarskiej i komunikacji cyfrowej w Europie, współpraca z Unią Europejską w celu wspierania konkurencyjności poprzez orzecznictwo, wymianę informacji, tworzenie sieci kontaktów i dialog społeczny.

W obecnej sytuacji związanej z COVID-19 Intergraf, działając w imieniu przedstawicieli europejskiego przemysłu poligraficznego, zwraca się do władz europejskich i krajowych wskazując potrzeby i zagrożenia w branży. Intergraf wzywa między innymi do zabezpieczenia dostaw alkoholu etylowego przeznaczonego do ciągłej produkcji opakowań żywności, do sprawiedliwego traktowania przesyłek z Włoch, a także z innych krajów europejskich, które podlegają lub mogą podlegać ograniczeniom, jak również do zapewnienia, aby wszelkie kontrole na granicach nie zakłócały istniejącego łańcucha dostaw.

Przemysł poligraficzny jest dostawcą dla wielu innych sektorów gospodarki. Wpływ COVID-19 na poszczególne sektory ostatecznie zmieni też sytuację w całej branży poligraficznej. Wpływ ten możemy obecnie obserwować zwłaszcza w przypadku firm poligraficznych, które zaopatrują targi, wystawy i wydarzenia specjalne. Duża część ich działalności została anulowana w ostatniej chwili, przykładowo: druk broszur i ulotek, ale także paneli stoisk wystawowych, plakatów, naklejek ściennych czy oznakowań.

Ogólna redukcja gospodarki europejskiej będzie wpływała na reklamę, ponieważ wydatki tego typu zwykle redukowane są w pierwszej kolejności. Reklama stanowi około 40 proc. wszystkich produktów drukowanych w Europie, więc takie spadki głęboko wpłyną na wszystkie firmy poligraficzne, niezależnie od ich specjalizacji. Odnotowano również zmniejszenie liczby zamówień na katalogi z biur podróży. Tego samego można spodziewać się w przypadku popytu na druk ze wszystkich branż związanych z wypoczynkiem (restauracje, teatry, muzea, koncerty, wydarzenia kulturalne itp.). Blokada w różnych krajach będzie miała również bezpośredni wpływ na reklamy drukowane i dystrybuowane do gospodarstw domowych. Istnieją ponadto uzasadnione obawy dotyczące wpływu na transport towarów, co ma bezpośredni związek ze wzrostem kontroli granicznych w Europie.

Jeśli chodzi o sytuację pracowników, liczba zwolnień chorobowych rośnie, podobnie jak wnioski pracowników o pozostanie w domu z dziećmi w sytuacji, gdy szkoły są zamknięte. W rezultacie istnieje ogólna obawa przed brakiem siły roboczej, dlatego też firmy tworzą szereg dodatkowych planów awaryjnych.

Nie sposób pominąć obaw dotyczących możliwego niedoboru lub opóźnień w dostawach papieru. Firmy nie sygnalizują jeszcze braku zapasów, ale jedno przedsiębiorstwo już zgłosiło, że ​​lokalni dostawcy mają zapasy materiałów do drukowania tylko na 1,5-2 miesiące. Zarówno Chiny, jak i Włochy są znaczącymi dostawcami folii używanych w drukowaniu opakowań, co może oddziaływać na wspomniane łańcuchy dostaw. Ponadto europejskie firmy poligraficzne są zależne od Chin w zakresie dostaw chemikaliów używanych w procesach drukowania - firmy stosujące izopropanol (IPA) zgłaszają obawy dotyczące dostaw tego rozpuszczalnika. Co istotne, w obecnej sytuacji jest on wykorzystywany do produkcji środków dezynfekujących do rąk. Wiele firm zaobserwowało wzrost ceny i/lub zmniejszenie podaży IPA.

Alkohol etylowy jest krytycznym materiałem niezbędnym w produkcji drukowanych materiałów opakowaniowych, a zatem potrzebnym do produkcji opakowań spożywczych. Alkohol ten jest stosowany w procesach drukowania fleksograficznego do rozcieńczania farb drukarskich i czyszczenia maszyn. Jest również wykorzystywany do produkcji środków dezynfekujących, na które popyt znacznie wzrósł wraz z rozprzestrzenianiem się COVID-19, wywołując uzasadnione obawy o niedobory.

To oczywiste, że dostawy alkoholu etylowego powinny być zabezpieczone do celów sanitarnych, w szczególności w środowiskach medycznych, należy jednak również zapewnić dostawy niezbędne do utrzymania ciągłości produkcji opakowań do żywności. Bez opakowania żywność nie może dotrzeć do konsumenta. W tych wyjątkowych okolicznościach priorytetem jest zapewnienie ciągłości działania w zakresie dostaw dóbr konsumpcyjnych o zasadniczym znaczeniu dla ludności. Jedzenie jest właśnie jednym z nich i dlatego należy unikać wszelkich zakłóceń w łańcuchu dostaw. Intergraf wraz z FTA Europe (Europejskie Stowarzyszenie Drukarń Fleksograficznych) ostrzegają przed doświadczanym już niedoborem alkoholu etylowego w niektórych krajach.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.intergraf.eu

Na podstawie informacji organizacji Intergraf opracowała BZ