Heidelberg zwiększa rentowność operacyjną
10 lut 2022 06:00

Prognoza sprzedaży na rok finansowy 2021/2022 została określona na co najmniej 2,1 miliarda euro, natomiast marżę EBITDA potwierdzono na poziomie od 7 do 7,5 proc. Na prognozy wpływają między innymi systematycznie rosnąca liczba zamówień, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, redukcja długu finansowego netto i znaczna poprawa kluczowych wskaźników finansowych.

W trzecim kwartale roku obrotowego 2021/2022 (od 1 października do 31 grudnia 2021) sytuacja w zakresie zamówień w firmie Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) uległa dalszej poprawie. Utrzymujące się pozytywne efekty transformacji grupy doprowadziły do ​​wyraźnej poprawy wyniku operacyjnego, przy czym zamówienia napływające w trzecim kwartale wzrosły o 16 proc. do 643 mln euro. Po dziewięciu miesiącach wartość ta wyniosła 1 888 mln euro, czyli o 33 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wyższy portfel zamówień wynoszący 951 mln euro na koniec kwartału przekroczył nawet poziom sprzed pandemii. Sprzedaż również wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem – o 20 proc., do poziomu 582 mln euro w trzecim kwartale i o 21 proc. do kwoty 1565 mln euro po dziewięciu miesiącach.

EBITDA podniosła swój poziom w trzecim kwartale o 36 proc. do 57 mln euro. Po dziewięciu miesiącach wyniosła już 132 mln euro, czyli o 21 proc. więcej niż w poprzednim roku. Poprawa wyniku operacyjnego wynikała przede wszystkim ze zwiększonego wolumenu działalności i lepszych marż będących konsekwencją procesu transformacji przedsiębiorstwa. Sukcesy wydają się szczególnie imponujące, biorąc pod uwagę ograniczoną dostępność części, która pozostaje dużym wyzwaniem dla całej branży. Heidelbergowi udało się jednak w dużej mierze zaradzić tej sytuacji przez zatwierdzenie alternatywnych komponentów i ścisłą kooperację z dostawcami. Ponieważ sytuacja w łańcuchu dostaw nadal jest trudna,  firma w dalszym ciągu koncentruje się na zapewnieniu dostępności części.

Sukces naszych wysiłków na rzecz transformacji firmy staje się coraz wyraźniejszy. Nasza podstawowa działalność ma się dobrze dzięki wysokiemu poziomowi innowacji i koncentracji na korzyściach dla klientów. Cyfrowe modele biznesowe również wnoszą tu znaczący wkład. Co więcej, dynamiczny wzrost popytu na rozwiązania z zakresu elektromobilności nie słabnie. W tym sektorze systematycznie rozwijamy ekspansję poza Niemcy, a w przyszłości będziemy kontynuować strategiczny rozwój modelu biznesowego między innymi poprzez przejęcia. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość. Co więcej, dobry portfel zamówień tworzy solidną podstawę, gdy patrzymy na początek roku finansowego 2022/2023 – komentuje Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny Heidelberga.

Koncentracja na obszarach wzrostu

W nadchodzących latach Heidelberg zamierza konsekwentnie kierować grupę na rentowny wzrost w obszarze drukowania opakowań i cyfrowych modeli biznesowych, a także w zastosowaniach nowych technologii, zwłaszcza elektromobilności i drukowanej elektroniki. Kolejne kamienie milowe w tej strategii wzrostu zostały osiągnięte w trzecim kwartale. Ogłoszone na początku listopada strategiczne partnerstwo z grupą ubezpieczeniową Munich Re zapewnia platformę dla międzynarodowej ekspansji biznesu opartego na subskrypcji cyfrowej. Model subskrypcyjny oferuje klientom pakiet złożony z maszyny, usług i materiałów eksploatacyjnych i jest dostępny z opłatą za użytkowanie w oparciu o liczbę wydruków.

Na rozwijającym się rynku elektromobilności oferta stacji Wallbox przeznaczonych do ładowania samochodów w warunkach prywatnych i półpublicznych uczyniła firmę Heidelberg jednym z liderów rynku niemieckiego. Posiadając rozbudowane moce produkcyjne firma rozwija obecnie rynki zbytu w innych krajach Europy. Pod koniec listopada Heidelberg nawiązał strategiczne partnerstwo z SAP SE. W rezultacie oprogramowanie „E-Mobility” firmy SAP ma zapewnić operatorom punktów ładowania ustandaryzowane i skalowalne aplikacje oparte na chmurze, które obsługują również rozliczanie usług ładowania w przypadku zarządzania flotą. Na początku grudnia Heidelberg nabył również technologię punktów ładowania firmy energetycznej EnBW – co jest kluczowym warunkiem dodania publicznych stacji ładowania do swojego portfolio produktów. Rozbudowa mocy produkcyjnych, akwizycja technologii punktów ładowania oraz partnerstwo z SAP podkreślają nasze strategiczne podejście do kontynuacji rentownego wzrostu w tym dynamicznym środowisku. Dzięki pozytywnej sytuacji finansowej jesteśmy dobrze przygotowani do zapewnienia organicznego wzrostu nowej działalności dzięki własnym zasobom – dodaje Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy firmy.

Ożywienie i transformacja rynku

Tendencja wzrostowa w wynikch sprzedaży i znacznie poprawiona efektywność kosztowa pozytywnie wpłynęły na wynik finansowy, a EBITDA po dziewięciu miesiącach wzrosła do poziomu 132 mln euro (wartość równoważna za rok obrotowy 2020/2021 wyniosła 109 mln euro). Oprócz znacznej poprawy operacyjnej, dochody ze sprzedaży spółki Docufy (około 22 mln euro) i nieruchomości w Wielkiej Brytanii (26 mln euro) zapewniły dalszy wzrost w bieżącym okresie sprawozdawczym. EBIT po trzech kwartałach wyniósł 74 mln euro (rok ubiegły to wynik 50 mln euro). Dzięki wyższemu EBIT i znaczącej poprawie wyniku finansowego z –35 mln euro do –24 mln euro, wynik netto przed opodatkowaniem wzrósł z 15 mln euro do 50 mln euro. Po opodatkowaniu Heidelberg odnotował zysk w wysokości 40 mln euro po dziewięciu miesiącach (3 mln euro w poprzednim roku).

Niskie zadłużenie

Pod wpływem lepszego wyniku wolne przepływy pieniężne spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 69 mln EUR (rok poprzedni: -10 mln EUR). Dodatnie wolne przepływy pieniężne i dalsza spłata zobowiązań finansowych doprowadziły po dziewięciu miesiącach do zadłużenia finansowego netto w wysokości zaledwie 6 mln EUR (31 marca 2021 r.: 67 mln EUR). Wzmocniony dodatnim wynikiem netto po opodatkowaniu, wskaźnik kapitału własnego grupy wzrósł z 5,0 proc. na dzień 31 marca 2021 r. do 7,2 proc. Wskaźnik kapitału własnego dla spółki matki Heidelberger Druckmaschinen AG utrzymuje się na stabilnym poziomie około 28 proc.

Prognoza sprzedaży na rok obrotowy 2021/2022

Na podstawie otrzymanych zamówień i sprzedaży netto osiągniętej w pierwszych trzech kwartałach Heidelberg ​​przewiduje, że wielkość sprzedaży wyniesie co najmniej 2,1 miliarda euro (poprzednio prognozowano 2 miliardy euro) w roku obrotowym 2021/2022. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami marża EBITDA oparta na sprzedaży ma nadal wynosić od 7 do 7,5 proc. Zapewnienie dostępności części w obliczu trudnej sytuacji łańcucha dostaw i rozwój sytuacji pandemicznej nadal jednak pozostają wyzwaniem. Po znaczących stratach w poprzednich latach Heidelberg spodziewa się nieznacznie dodatniego wyniku netto po opodatkowaniu w roku obrotowym 2021/2022.

Raport za dziewięć miesięcy roku obrotowego 2021/2022, materiały zdjęciowe i dalsze informacje o spółce są dostępne w dziale relacji z inwestorami na stronie internetowej firmy Heidelberg.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg