Heidelberg zmierza w kierunku neutralności klimatycznej
5 sty 2023 06:00

Podczas gdy wiodące kraje uprzemysłowione postawiły sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., firma Heidelberg skróciła ten termin i zobowiązała się do osiągnięcia tego wymagania do 2030 r.

 

 

W niedawno opublikowanej serii wywiadów VDMA dotyczących strategii firm członkowskich, w zakresie neutralności klimatycznej przedstawione są plany, rozwiązania i wyzwania na drodze do ustanowienia gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze przemysłowym.

Celem wiodących krajów uprzemysłowionych jest działanie w sposób neutralny dla klimatu do 2050 r. Eva Boll uważa, że jest to cel realistyczny, ale także taki, który będzie wymagał ogromnych wysiłków transformacyjnych.  

Dr Eva Boll, Head of Corporate Sustainability w Heidelberg, wyjaśnia, jakimi ścieżkami podąża firma, aby wypełnić swoje dobrowolne zobowiązanie: Od kilku lat dysponujemy systemem zarządzania środowiskowego, posiadamy certyfikat zgodny z normą 14001 i już przed laty zdefiniowaliśmy jasne cele środowiskowe dla naszych zakładów produkcyjnych, które realizujemy poprzez ciągłe procesy doskonalenia. 

W ten sposób Heidelberg zwiększa efektywność energetyczną, która zwykle wiąże się z emisją gazów cieplarnianych (GHG). Wszystkie procesy są regularnie analizowane w celu uwzględnienia wyników w ramach koncepcji transformacji. Analizowany jest również potencjał wszystkich zakładów produkcyjnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Oprócz produkcji własnej energii odnawialnej, kolejną opcją jest zakup zielonej energii.

W ramach realizacji planów Heidelberg wykorzystuje swoją sieć partnerów do wymiany pomysłów, poszukując realnych rozwiązań i ucząc się na istniejących przykładach.

Aby klienci firmy Heidelberg mogli produkować bardziej wydajnie energetycznie, od 2012 roku przeprowadzane są oceny cyklu życia produktów. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania certyfikatu offsetowego, opracowanego w celu promowania produkcji neutralnej dla klimatu.

Heidelberg oferuje również ukierunkowane usługi doradcze dla klientów. Zamierzeniem jest podkreślenie efektywnych energetycznie strategii działania. Na przykład klient może drukować szybciej, dzięki czemu obciążenie podstawowe rozkłada się na większą liczbę wydruków. W przypadku krótkich przebiegów i wynikających z nich częstych uruchomień i zatrzymań maszyny należy również zwrócić uwagę na wydajną technikę napędową. Inną strategią operacyjną jest ograniczenie ilości odpadów i stosowanie bardziej wydajnych technik suszenia.

Dr Boll dodaje: Wysiłki te przynoszą efekty, aby wydrukować 1000 arkuszy na naszych urządzeniach   klienci potrzebują średnio o 40 procent mniej energii niż 20 lat temu. Na życzenie wyposażamy maszyny w liczniki energii, aby zapewnić przejrzystość produkcji.

Jeśli chodzi o ramy prawne, dr Boll wzywa prawodawców do wsparcia lub jasnego zdefiniowania zasad. Twierdzi, że jest to bardzo niekorzystne, jeśli obowiązują one tylko przez jedną kadencję legislacyjną, ponieważ branża potrzebuje bezpieczeństwa planowania. Dr Boll uważa jednak, że UE idzie w dobrym kierunku dzięki polityce „Zielonego Ładu”.

Dla firm, które nie są jeszcze zaangażowane w europejski handel emisjami, regulacje, takie jak Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting i nowa taksonomia UE, przynoszą duże zmiany, mówi dr Boll.

Aby opracować sensowne strategie redukcji, należy zdaniem specjalistów firmy Heidelberg przede wszystkim rejestrować emisje gazów cieplarnianych i ślad ekologiczny produktów. W dalszym planowaniu i wdrażaniu bardziej zrównoważonych rozwiązań należy jednak wziąć pod uwagę, że często wiążą się one również z nowymi wymaganiami dotyczącymi lokalizacji zakładów produkcyjnych. Aby uwzględnić wymagania wszystkich zaangażowanych stron, kluczowe wydają się dialog i regularna wymiana informacji.

Opracowano na podstawie informacji drupa