Heidelberg z sukcesem rozpoczyna rok
10 sie 2022 10:39

Firma Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) z sukcesem rozpoczęła nowy rok obrotowy 2022/23. Pierwszy kwartał przyniósł znaczną poprawę zarówno sprzedaży, jak i rentowności operacyjnej dzięki ożywieniu rynków w prawie wszystkich regionach oraz sukcesom w przekształcaniu firmy. Wyniki sprzedaży grupy między kwietniem a czerwcem wzrosły o 20 proc. rok do roku osiągając poziom 530 mln euro. Ten znaczący wzrost można w dużej mierze przypisać rosnącej liczbie dostarczanych nowych maszyn.

Szczególnie pozytywne zmiany odnotowały regiony Europy i Ameryki Północnej. Z kolei wyniki w Chinach były słabsze w porównaniu z poprzednim rokiem ze względu na rozległe blokady w ważnych gospodarczo miastach. Dzięki wyższej sprzedaży i ciągłej redukcji kosztów strukturalnych producent znacząco poprawił wynik operacyjny (EBITDA) w pierwszym kwartale, odnotowując wzrost o 20 mln euro, do poziomu 35 mln euro.

Pozytywny początek nowego roku finansowego daje powody do ostrożnego optymizmu, gdy patrzymy w przyszłość – skomentował dr Ludwin Monz, dyrektor generalny firmy i dodał: O ile nie nastąpi pogorszenie koniunktury w ogólnym otoczeniu gospodarczym, jesteśmy przekonani, że osiągniemy wyznaczone przez nas cele roczne. Będziemy wspierać dalszy rozwój, rozszerzając portfolio produktów i usług w zakresie druku cyfrowego na rynku etykiet oraz wprowadzając nowe rozwiązania w obszarze elektromobilności.

Prognoza na rok obrotowy 2022/23 potwierdzona

Pomimo utrzymującej się niepewności na świecie, przedstawiciele Heidelberga wierzą w szanse na rentowny wzrost w roku obrotowym 2022/23. Firma spodziewa się wzrostu sprzedaży do około 2,3 mld euro (w roku 2021/22 poziom ten wyniósł 2,183 mld euro), pod warunkiem, że nie nastąpi znaczące pogorszenie koniunktury w ogólnym środowisku gospodarczym. Oczekuje się również dalszej poprawy rentowności. Heidelberg prognozuje dalszą poprawę marży EBITDA do co najmniej 8 proc. w roku obrotowym 2022/23 (w roku 2021/22 było to 7,3 proc.). Oczekuje się, że wynik netto po opodatkowaniu również nieznacznie wzrośnie w porównaniu z rokiem 2021/22, w którym wyniósł on 33 mln euro.

Wysoki poziom popytu pomimo niepewności gospodarczej

Poziom zamówień w wysokości 607 mln euro w pierwszym kwartale oznacza powrót do wyniku sprzed pandemii 2019/2020 (615 mln euro) – mimo że biznes w Chinach został ograniczony przez dwumiesięczną blokadę COVID-19 w Szanghaju i wojnę w Ukrainie, która doprowadziła do osłabienia popytu w Europie Wschodniej. Nie było możliwe osiągnięcie zeszłorocznego wyniku 652 mln euro, ponieważ wartość ta była szczególnie wysoka ze względu na targi China Print w 2021 r. Jednak portfel zamówień wzrósł znacznie (15 proc.) w pierwszym kwartale, do łącznej wartości 969 mln euro na dzień 30 czerwca 2022 r. (w roku poprzednim osiągnął 840 mln euro).

Wszystkie segmenty zwiększyły sprzedaż w pierwszym kwartale. Szczególnie silny wzrost odnotował segment rozwiązań opakowaniowych, wynoszący około 28 proc. Grupa osiągnęła również nieznaczny wzrost zamówień i sprzedaży w sektorze elektromobilności, mimo że dostępność komponentów elektronicznych była w pewnym stopniu ograniczona. Przewiduje się, że dalszy wzrost w tym segmencie będzie nieco słabszy ze względu na zbliżające się zakończenie programów promocyjnych, dłuższe terminy dostaw pojazdów elektrycznych oraz wąskie gardła w łańcuchu dostaw po stronie klienta (w odniesieniu do instalacji).

Poprawa wyniku operacyjnego

Przy znaczącym wzroście EBITDA do kwoty 35 mln euro (w tym samym kwartale roku poprzedniego było to15 mln euro) marża EBITDA wzrosła z 3,5 proc. do 6,7 proc. Pozytywny wpływ na wynik miały znacznie wyższy wolumen sprzedaży, a także reorganizacja w St. Gallen. Negatywnie jednak wpłynęły zwiększone koszty materiałów i tymczasowe zamknięcie zakładu w Szanghaju. Wynik netto po opodatkowaniu był dodatni w analizowanym okresie i wyniósł 5 mln euro, w roku poprzednim było to -14 mln euro.

Dług finansowy netto pozostaje niski – rośnie wskaźnik kapitału własnego

Po trzech miesiącach osiągnięto poziom wolnych przepływów pieniężnych bliski progu rentowności w wysokości -1 mln euro (rok ubiegły to wynik 29 mln euro). W porównaniu do roku poprzedniego zauważalny był nieznaczny wzrost kapitału obrotowego netto. Wzrost ten wynikał z wysokiego wolumenu zamówień oraz niższych przychodów ze sprzedaży aktywów. Zadłużenie finansowe 5 mln euro netto pozostawało na niskim poziomie (w roku ubiegłym wyniosło 41 mln euro). Heidelberg odnotował również dalszy postęp w zakresie wskaźnika kapitału własnego, który wraz z zyskiem kwartalnym wzrósł do ok. 18 proc.

Oprócz ożywienia na rynkach, coraz częściej czerpiemy korzyści z podjętych przez nas środków zwiększających efektywność w ramach grupy – skomentował dyrektor finansowy firmy Heidelberg, Marcus A. Wassenberg. - Na początku nowego roku finansowego firma ponownie umocniła się i obecnie znajduje się w dobrej sytuacji finansowej. Dlatego czujemy się pewni, patrząc w przyszłość, pomimo zagrożeń ekonomicznych – dodał.

Cały raport za pierwszy kwartał 2022/23, materiał zdjęciowy i dalsze informacje o spółce są dostępne w dziale Investor Relations i Press Lounge dostępnym na stronie internetowej producenta.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg