Heidelberg stawia na neutralność klimatyczną
30 lis 2021 13:35

W kontekście globalnych wyzwań spowodowanych zmianami klimatycznymi oraz w ramach realizowanej od  lat strategii zrównoważonego rozwoju, firma Heidelberg zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. Aby ułatwić osiągnięcie tego celu, powołano zespół, którego prace skupiają się wokół tematyki środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (Environment, Social, Governance). Zespół ESG, którym kieruje dr Eva Boll, odpowiada za opracowanie strategii oraz zdefiniowanie, wdrożenie i monitorowanie działań z nią związanych.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się wzmocnić swoje wysiłki w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem. Heidelberg doskonale zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za zagrożenia stwarzane przez globalne zmiany klimatyczne - mówi dyrektor generalny firmy Rainer Hundsdörfer i dodaje: Od wielu lat aktywnie pracujemy nad stopniowym minimalizowaniem szkodliwych emisji oraz zmniejszaniem wpływu naszych zakładów na zdrowie i środowisko. Teraz podjęliśmy dalsze zobowiązanie zapewniając, że w terminie do 2030 r. nasze zakłady produkcyjne i dystrybucyjne na całym świecie będą działać w sposób neutralny dla klimatu. Przy czym narzuciliśmy sobie termin wcześniejszy niż wymagają tego przepisy.

W trosce o realizację planów firma podjęła już konkretne działania, w pierwszej kolejności skupiając się na redukcji emisji CO2. Zwiększana jest efektywność energetyczna we wszystkich zakładach produkcyjnych i dystrybucyjnych, które zaopatrywane są w zieloną energię. Następnie wykorzystane zostaną certyfikaty, aby zrekompensować emisje, których nie da się uniknąć. Kolejny krok to osiągnięcie całkowitej neutralności klimatycznej bez konieczności stosowania certyfikatów najpóźniej do 2040 roku.

Więcej niż neutralność klimatyczna

Holistyczna strategia zrównoważonego rozwoju w Heidelbergu wykracza daleko poza kwestię neutralności klimatycznej. Firma postrzega zrównoważony rozwój jako długoterminową równowagę między środowiskiem, biznesem i odpowiedzialnością społeczną, koncentrując się na obszarach strategii klimatycznej, produktach przyjaznych dla środowiska, zrównoważonym zarządzaniu zasobami ludzkimi i efektywnym zarządzaniu.

Heidelberg zobowiązał się do zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi ukierunkowanego na takie kwestie jak: nowa praca, zarządzanie demografią, integracja i różnorodność, zarządzanie zdrowiem oraz budowanie marki pracodawcy - mówi Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy i dyrektor ds. zasobów ludzkich w Heidelbergu i wyjaśnia: Coraz większa liczba graczy na rynku finansowym kładzie nacisk na zarządzanie zrównoważonym rozwojem jako kluczowe kryterium przyszłych decyzji inwestycyjnych.

Kwestie praw człowieka i względy środowiskowe również mają być zakotwiczone w całym łańcuchu wartości, który obejmuje wszystkich dostawców w ramach grupy Heidelberg.

Heidelberg przyjmuje całościowe spojrzenie na zarządzanie zrównoważonym rozwojem we wszystkich możliwych aspektach takich jak ochrona klimatu i środowiska w odniesieniu do produkcji i użytkowania swoich produktów oraz kryteria społeczne - mówi szefowa zespołu ESG w Heidelbergu, dr Eva Boll. - W nadchodzących tygodniach i miesiącach krok po kroku będziemy kontynuować prace nad katalogiem kryteriów i planowanych działań. Do końca bieżącego roku finansowego stworzymy mapę drogową z celami pośrednimi na nadchodzące lata. Środowisko, efektywność kosztowa i odpowiedzialność społeczna idą w parze – podkreśla Boll.

Globalny trend to nowe możliwości

Utrzymujący się od lat trend ochrony klimatu i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju otwiera nowe możliwości wielokierunkowego rozwoju przedsiębiorstwa. Przykładem może być działalność firmy w obszarze elektromobilności, w którym Heidelberg jest już liderem rynku niemieckiego oferując stacje ładowania Wallbox, powszechnie wykorzystywane do ładowania pojazdów elektrycznych. Firma planuje stopniowo poszerzać swoje portfolio w zakresie infrastruktury ładowania i inteligentnego domu, przy czym kluczowym elementem tej strategii jest wdrożenie rozwiązań na arenie międzynarodowej. Specjaliści firmy Heidelberg posiadają rozległą, specjalistyczną wiedzę w zakresie automatyzacji i rozwiązań do produkcji bezemisyjnej, które można również dobrze wykorzystać poza przemysłem poligraficznym.

Holistyczne podejście przyjęte w działaniach z zakresu zarządzania zrównoważonym rozwojem nie jest wyłącznie wyrazem naszego poczucia odpowiedzialności. Dzięki rozwiązaniom dekarbonizacyjnym, które są integralną częścią tego podejścia, otwiera ono również nowe możliwości rozwoju dla firmy w wielu sektorach, nawet poza podstawową działalnością - podkreśla Hundsdörfer.

Zrównoważony rozwój integralną częścią strategii

Temat zrównoważonego rozwoju był kluczowym aspektem strategii korporacyjnej w Heidelbergu od początku lat 90. XX w. Od 1996 r. firma posiada akredytowany system zarządzania środowiskiem, a od 2001 r. również certyfikat ISO 14001. Kolejnym kamieniem milowym jest optymalizacja wydajności wyjątkowo energochłonnej odlewni w zakładzie w Amstetten. Heidelberg był w stanie znacząco poprawić efektywność energetyczną w tym miejscu o ponad 20 procent, licząc zmiany wprowadzone od 2012 roku.

W ramach podjętych już działań zmodernizowano, wymieniono lub wyremontowano systemy ogrzewania, wentylacji i oświetlenia; wymieniono silniki i zoptymalizowanano wiele procesów produkcyjnych. Dalsze zmiany dotyczące optymalnego zużycia energii, jak na przykład przejście na technologię oświetlenia LED, które znacząco poprawiają efektywność energetyczną, są konsekwentnie wdrażane w różnych lokalizacjach.

Przykładowo w Wiesloch-Walldorf od wielu lat funkcjonuje koncepcja energetyczna. Podejmowane tu kroki, takie jak budowa dwóch elektrociepłowni i wdrażanie środków mających na celu redukcję powierzchni, mają korzystny wpływ na bilans energetyczny całego terenu. Od listopada 2021 r. Heidelberg jest również pierwszym na świecie producentem falcerek, który uczynił wszystkie maszyny z zakładu w Ludwigsburgu neutralnymi pod względem emisji CO2.

Gdy przyjrzymy się całemu portfolio Heidelberga, zauważymy, że przyjazność środowisku to cecha wszystkich produktów na każdym etapie ich „życia” – począwszy od wytworzenia, przez eksploatację, utylizację, aż po recykling. W porównaniu z 1990 r. Heidelberg obniżył zapotrzebowanie na energię dla zadrukowanego arkusza o 40 procent. W zakresie odpadów (papierowych i innych), zużycia energii oraz emisji firma systematycznie ukierunkowuje swoje produkty na zrównoważony rozwój po to, by klienci mogli drukować pod hasłem „Myśl ekonomicznie, drukuj ekologicznie”.

W 2012 r. Heidelberg stał się pierwszym producentem maszyn, który obliczył emisje CO2 związane z produkcją swoich urządzeń (cradle to gate). Co więcej, na życzenie klientów firma jest w stanie wytwarzać maszyny w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Odpowiedni program certyfikacji równoważenia emisji dwutlenku węgla wspiera projekt ponownego zalesiania „Sodo”, akredytowany jako „Złoty Standard”, a prowadzony przez organizację pozarządową World Vision w Etiopii.

Ponadto Heidelberg dołączył do kilku innych inicjatyw zrównoważonego rozwoju, w tym np. „Blue Competence VDMA”, a ostatnio „CEOs bekennen Farbe”, która promuje wykorzystanie papieru z recyklingu oraz „forum 4evergreen”, które zostało zaprojektowane specjalnie dla sektora opakowań, jak również inicjatywy „Zdrowe drukowanie”.

Opracowano na podstawie informacji firmy Heidelberg