Heidelberg przyjmuje nowy pakiet działań
20 mar 2020 06:00

Zarząd Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) przyjął pakiet działań w celu krótkoterminowej redukcji kosztów strukturalnych i długoterminowej poprawy rentowności spółki. Koncentracja na zysku z działalności podstawowej i systematyczne usprawnianie podstawy kosztów mają na celu poprawę EBITDA o 100 mln EUR, z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji. Jednocześnie transfer rezerw płynności z funduszu powierniczego prawie całkowicie wyeliminuje dług netto, a tym samym znacznie poprawi stabilność finansową Heidelberga.

„Zmiana jest dla naszej firmy radykalnym krokiem, który obejmuje także pewne trudności. Choć podjęcie tej decyzji nie było łatwe, jest to konieczne, aby udrożnić drogę do sukcesu. Rezygnacja z nierentownych produktów pozwoli skupić się na naszym silnym, rentownym rdzeniu. W tym miejscu jeszcze bardziej umocnimy wiodącą pozycję rynkową wykorzystując możliwości cyfryzacji. W przyszłości będziemy nadal dostarczać naszym klientom na całym świecie wiodące technologicznie rozwiązania i usługi cyfrowe we wszystkich obszarach”- powiedział Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny Heidelberga.

Szacuje się, że Heidelberg znacznie poprawi płynność dzięki transferowi zwrotnemu części rezerw w wysokości około 375 mln EUR z funduszu powierniczego zarządzanego przez Heidelberg Pension-Trust eV, który został utworzony w 2005 r. W ten sposób spółka planuje znacznie poprawić swoją strukturę finansowania poprzez zmniejszenie zadłużenia - w tym w szczególności wykup obligacji o wysokiej stopie zwrotu w wysokości 150 mln EUR - i systematycznie przyspieszać proces adaptacji.

„To kamień milowy dla Heidelberga. Za jednym zamachem uwalniamy się od poważnych obciążeń zadłużeniowych, a jednocześnie możemy systematycznie wdrażać korektę operacyjną w ciągu najbliższych 18 miesięcy”- powiedział Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy w firmie Heidelberg i dodał: „Dzięki temu będziemy odporni na kryzys i znacznie poprawimy zyskowność, abyśmy mogli kontynuować naszą cyfrową reorganizację. Cieszymy się, że ten finansowy plan działania ma poparcie przedstawicieli pracowników i związków zawodowych, a także wszystkich banków udzielających pożyczek.”

Dzięki transferowi zwrotnemu zarząd funduszu emerytalnego postanowił wesprzeć stabilizację Heidelberga i obniżyć aktywa powierzone do poziomu, który przewiduje uprawnienia emerytalne nieobjęte ustawowym planem emerytalnym. W związku z tym działanie nie będzie miało negatywnego wpływu na istniejące i przyszłe uprawnienia emerytalne.

„Działamy w interesie zarówno beneficjentów emerytalnych, jak i spółki. Im bardziej stabilna jest baza finansowa spółki, tym lepiej dla beneficjentów emerytalnych” - powiedział prof. Rupert Felder, dyrektor generalny Heidelberg Pension-Trust e.V.

Heidelberg ma wdrożyć szeroko zakrojony pakiet działań w celu szybkiej adaptacji firmy, aby w ten sposób wzmocnić markę i skoncentrować się na dochodowej działalności podstawowej ze średnią marżą EBITDA wynoszącą ponad 8 proc.

W związku z tym planowane jest wstrzymanie wytwarzania pojedynczych produktów, które zarabiają zdecydowanie za mało i znacząco wpływają na rentowność spółki, przez co roczna strata wynosi około 50 mln EUR. Na przykład w druku cyfrowym rynek produktu Primefire 106 rósł znacznie wolniej niż się spodziewano z powodu wymagającego otoczenia rynkowego. Podobnie w przypadku arkuszowego druku offsetowego, gdzie asortyment produktów wielkoformatowych znacznie odbiega od celów sprzedażowych z powodu fundamentalnej zmiany w strukturze rynku dla tego podsegmentu. Aby jak najszybciej poprawić ogólną rentowność, produkcja ma zostać zakończona najpóźniej do końca 2020 r. Celem jest ukierunkowanie Heidelberga na dochodowe działania i zapewnienie dobrych wyników operacyjnych oraz wysokiej rentowności, biorąc pod uwagę trudny ekonomicznie czas.

Zmianom towarzyszyć będzie kompleksowe usprawnianie kosztów produkcji i kosztów strukturalnych. W sumie planowane działania będą miały wpływ na maksymalnie 2000 miejsc pracy na całym świecie. Może to również obejmować zamknięcia niektórych oddziałów. Ta redukcja mocy przerobowych jest istotną częścią długo oczekiwanego pakietu działań na rzecz dostosowania rynkowego, niezależnie od obecnej, trudnej sytuacji biznesowej wywołanej pandemią koronawirusa.  Negocjacje w sprawie szczegółowego wdrożenia zostaną podjęte w rozmowach z przedstawicielami pracowników, które mają rozpocząć się w najbliższej przyszłości. Zwłaszcza w obecnych okolicznościach Heidelberg jest świadomy swojej odpowiedzialności wobec pracowników, dlatego będzie współpracować z ich przedstawicielami, aby zapewnić, że redukcje zostaną przeprowadzone w sposób jak najbardziej odpowiedzialny społecznie. W zależności od wyniku negocjacji z przedstawicielami pracowników, a także zależnie od danych finansowych za rok 2019/2020, jednorazowe wydatki niezbędne do wdrożenia pakietu działań szacuje się na około 300 mln EUR.

Szacuje się, że wydatki przewidziane na planowany pakiet działań oraz systematycznie pogarszająca się z powodu pandemii globalna sytuacja gospodarcza wpłyną negatywnie na sprzedaż i zyski w bieżącym roku budżetowym bardziej niż dotychczas przewidywano. Należy zatem założyć, że całoroczna sprzedaż znajdzie się poniżej poziomu z poprzedniego roku, w którym wyniosła około 2,490 mld EUR. Prognozowany jest poziom EBITDA - z wyłączeniem wyniku restrukturyzacji i jednorazowych wpływów ze sprzedaży Hi-Tech Coatings - od 5,5 do 6,0 proc. Uwzględniając jednorazowe obciążenia wynikające z programu adaptacyjnego spółki oczekuje się, że wynik netto po opodatkowaniu będzie ujemny, odzwierciedlając wielkość wydatków na restrukturyzację.

Zapowiadane środki zaradcze mają być systematycznie wdrażane w nadchodzących miesiącach. Oznacza to, że znaczna część programu adaptacyjnego zostanie zainicjowana w roku budżetowym 2020/2021, w zależności od wyniku negocjacji z przedstawicielami pracowników, a także zależnie od wpływu ekonomicznego pandemii. Oczekuje się, że od roku budżetowego 2021/2022 pojawią się pozytywne skutki podjętych teraz działań.

„Dzięki kompleksowemu pakietowi działań i znaczącemu refinansowaniu robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odpowiednio pozycjonować firmę, dzięki czemu jesteśmy wystarczająco odporni, by zachować rentowność nawet w czasach niepewności gospodarczej. Najważniejszym priorytetem po wprowadzeniu zmian będzie uzyskanie rentowności”- powiedział Marcus A. Wassenberg.

Konsekwentne koncentrowanie się na dochodowych przedsięwzięciach firmy, w których Heidelberg należy do grupy liderów rynku światowego, stanowi sedno zmiany. Wiodące firmy obsługują globalny rynek, który według szacunków ekspertów nieznacznie wzrośnie w nadchodzących latach, co będzie stanowiło solidną podstawę dla produktów i rozwiązań Heidelberga w kontekście długoterminowej produkcji drukowanej przekraczającej 400 mld EUR rocznie.

Dzięki zintegrowanemu portfolio rozwiązań i nowym cyfrowym modelom biznesowym, takim jak np. subskrypcja, Heidelberg będzie nadal umacniać swoją rolę lidera technologicznego w celu jeszcze lepszego inicjowania sukcesu swoich klientów, a tym samym powrotu do zrównoważonego wzrostu. Przyszłe wydatki inwestycyjne będą się koncentrować na cyfryzacji i budowie wartości dodanej dla klientów. Oznacza to przede wszystkim zintegrowane rozwiązania systemowe dla maszyn, oprogramowania, towarów konsumpcyjnych i usług związanych z wydajnością. Wizją jest stworzenie międzybranżowej platformy opartej na IoT (Internet rzeczy) w celu automatyzacji wszystkich relacji klient-dostawca. To rozwiązanie powinno pozwolić drukarniom na osiągnięcie w przyszłości znaczącego wzrostu wydajności.

Na podstawie informacji firmy Heidelberg opracowała BZ