Heidelberg opublikował wyniki finansowe za I kwartał
22 lip 2019 06:00

Na wyniki finansowe koncernu Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) w pierwszym kwartale (od 1 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2019) roku finansowego 2019/20 wpłynęła – obserwowana głównie pod koniec wskazanego okresu – rosnąca niechęć przedsiębiorców do inwestycji oraz związane z nią problemy ze sprzedażą urządzeń, wynikające z załamania koniunktury gospodarczej. Podczas tradycyjnie najsłabszego kwartału roku firma zanotowała sprzedaż o wartości 502 mln euro (541 mln euro w tym samym okresie 2018 r.) i nie była w stanie dorównać ubiegłorocznym poziomom sprzedaży, zwłaszcza w Niemczech i w części Europy. Zapotrzebowanie na usługi zakontraktowane (serwis, oprogramowanie i dostawy materiałów eksploatacyjnych plus – w końcowej fazie – umowy abonamentowe z uwzględnieniem urządzeń) rozwijało się korzystnie i pozwoliło na wzrost stałych dochodów o blisko 10 proc. r/r, do kwoty ok. 80 mln euro. Mimo to niemieckiej firmie nie udało się zrekompensować w ten sposób spadków sprzedaży.

Pomimo wyraźnie zwiększonego popytu na rozwiązania Heidelberga w Chinach, będącego efektem pozytywnego wyniku firmy podczas targów Print China, poziom spływających zamówień obniżył się w porównaniu z ubiegłym rokiem (wówczas 665 mln euro, obecnie 615 mln euro). Niższy był również wskaźnik EBITDA (14 mln euro; w roku ubiegłym 20 mln euro). Po odliczeniu obciążeń podatkowych Grupa zanotowała straty w wysokości ok. 31 mln euro (rok wcześniej minus 15 mln euro). Z uwagi na wzrost kapitału obrotowego netto w ciągu roku i inwestycje w rozwój cyfrowych modeli biznesowych, wolne przepływy pieniężne były ujemne i wyniosły minus 83 mln EUR (w poprzednim roku: minus 45 mln EUR).

Jeśli mowa o całym roku finansowym 2019/20, Heidelberg przewiduje sprzedaż na ubiegłorocznym poziomie. Mimo słabej koniunktury gospodarczej i związanej z nią niechęci do inwestycji w urządzenia do produkcji firma oczekuje, że te straty uda się jej skompensować dalszym stabilnym rozwojem usług kontraktowych.

„Rosnący udział odnawianych kontraktów biznesowych wpłynie stabilizująco na naszą całkowitą sprzedaż - powiedział Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny firmy Heidelberg. - Będziemy przeciwdziałać negatywnemu wpływowi na dochody za pomocą środków krótkoterminowych oraz usprawnień strukturalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju.”

Sukces rozwoju kontaktów biznesowych oznacza, że za dochody Heidelberga w większym stopniu odpowiadają relacje z klientami, które są mniej podatne na cykliczne wahania. Z drugiej strony niechęć klientów do inwestycji prowadzi do spadku wpływów ze sprzedaży urządzeń. Z tego względu firma wprowadza poprawki do swych oczekiwań względem wyników operacyjnych w bieżącym roku finansowym i i zakłada docelową marżę EBITDA (bez uwzględnienia efektów restrukturyzacji) w przedziale od 6,5 do 7 proc. sprzedaży (dotychczas od 7,5 do 8 proc). Przewiduje też osiągnięcie progu rentowności po spłacie obciążeń podatkowych.

Rezultatem tych oczekiwań jest decyzja zarządu Heidelberga o ponownym przeglądzie planów inwestycyjnych, znacznym zwiększeniu dyscypliny fiskalnej oraz wykorzystaniu instrumentów do krótkoterminowego wprowadzenia bardziej elastycznych godzin pracy w celu ustabilizowania wyników operacyjnych. Co więcej, projekty uruchomione w celu podniesienia wydajności (Doskonałości Operacyjnej), takie jak optymalizacja produkcji, dostosowanie struktur sprzedażowych do nowych modeli biznesowych oraz ekspansja usług wspólnych, przyczynią się do ograniczenia kosztów strukturalnych w przyszłości.

Projekty inwestowania w rozwój nowej oferty produktów i rozwiązań cyfrowych będą wdrażane zgodnie z planem. Celem pozostaje wzmocnienie biznesu usług kontraktowych i subskrypcyjnych zapewniających stałe dochody, zwiększenie poziomu środków wydawanych przez klientów oraz wyraźne ograniczenie wpływu cykli ekonomicznych na firmę. W perspektywie średnioterminowej udział zysków ze stałych usług kontraktowych ma zostać zwiększony do poziomu 1/3 całkowitej sprzedaży.

Pełne sprawozdanie śródroczne Heidelberg opublikuje, zgodnie z planem, 6 sierpnia br.

Na podstawie informacji firmy Heidelberg opracował TK