Heidelberg coraz bliżej finansowej stabilizacji
10 sie 2020 09:14

Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) wyznacza kolejny kamień milowy w trwającym procesie stabilizacji i transformacji finansowej. W ostatnich dniach firma ogłosiła zamiar spłaty istniejących obligacji (HYB), które mają termin zapadalności do 2022 roku. Wpłata kwoty 150 mln euro będzie dokonana 9.09.2020 r. i zostanie sfinansowana z rezerw gotówkowych. Przedterminowa regulacja zobowiązania odciąży wynik finansowy o ok. 12 mln euro rocznie na stałe uwalniając firmę od wysokich odsetek. Wcześniejsza spłata obligacji wysokodochodowych będzie możliwa między innymi dzięki retransferowi 380 mln euro z aktywów powierniczych Heidelberg Pension-Trust e.V. w marcu br., którego celem było refinansowanie, przekształcenie oraz sprzedaż Grupy Gallus.

„Dotrzymujemy słowa i pracujemy intensywnie, aby konsekwentnie wdrażać środki zapowiedziane w marcowym programie, chcąc zwiększyć rentowność, konkurencyjność i zabezpieczyć naszą przyszłość. Przedterminowa spłata obligacji to kolejny kamień milowy w ulepszaniu struktury finansowania spółki. Uwalniamy się od wysokich odsetek, stajemy się bardziej niezależni finansowo i elastyczni”- mówi Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy w firmie Heidelberg. Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny, wyjaśnia: „Daje nam to swobodę inwestowania i kształtowania przyszłości naszej firmy”.

Po planowanym wykupie obligacji wysokodochodowych Heidelberg nadal będzie miał stabilne ramy finansowe, między innymi dzięki wdrożeniu konsorcjalnej linii kredytowej obowiązującej do 2023 roku. Zgodnie z warunkami obligacji, spłata zaplanowana na 9 września 2020 r. nastąpi w drodze publicznego ogłoszenia opcjonalnego przedterminowego wykupu z wartością wykupu 100 procent plus odsetki. Ogłoszenie o wykupie zostało również opublikowane na stronie internetowej giełdy luksemburskiej.

Na podstawie informacji firmy Heidelberg opracowała BZ