Grupa kapitałowa Siris przejmuje firmę EFI
16 kwi 2019 10:37

Jak informuje serwis Globe Newswire, firma EFI zostanie przejęta przez grupę kapitałową Siris LLC za łączną cenę ok. 1,7 mld USD. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca trzeciego kwartału 2019 r., zaś dotychczasowi akcjonariusze otrzymają 37 USD za udział.

Siris jest wiodącą firmą Private Equity, koncentrującą się na inwestowaniu i stymulowaniu kreowania wartości w firmach technologicznych, które dostarczają rozwiązań o znaczeniu strategicznym i stoją w obliczu zmian technologicznych. Zgodnie z warunkami umowy, która została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Dyrektorów EFI, spółka stowarzyszona z Siris nabędzie wszystkie pozostałe akcje zwykłe EFI po 37 USD za akcję w gotówce. Cena zakupu stanowi około 45 proc. premii w stosunku do 90-dniowej średniej ceny ważonej akcji EFI, liczonej do 12 kwietnia 2019 roku. EFI może ubiegać się o alternatywne propozycje nabycia od stron trzecich w okresie „go-shop” w ciągu następnych 45 dni kalendarzowych.

„Wierzymy, że ta transakcja zapewnia naszym udziałowcom najwyższą i natychmiastową wartość, a jednocześnie zapewnia nam partnera, który może wzbogacić naszą działalność o wiedzę strategiczną i operacyjną - powiedział Bill Muir, CEO EFI. – Cieszymy się na współpracę z doświadczonym zespołem Siris na kolejnym etapie rozwoju naszej firmy.”

Komentując transakcję Frank Baker, współzałożyciel i partner zarządzający Siris, dodał: „EFI należy do czołówki firm zajmujących się cyfrową transformacją w branży poligraficznej i opakowaniowej, opartych na silnym dziedzictwie technologicznym i kulturze innowacji. Wierzymy, że dzięki współpracy z firmą Siris, EFI będzie w stanie wykorzystać tę transformacyjną szansę związaną ze zwiększonym popytem na technologie cyfrowe, automatyzację przemysłową oraz inteligencję biznesową.”

Rada Dyrektorów EFI jednogłośnie zaleciła swoim udziałowcom przyjęcie umowy z Siris. Z zastrzeżeniem procedury „go-shop”, specjalne zgromadzenie akcjonariuszy EFI odbędzie się tak szybko, jak to możliwe, po złożeniu ostatecznego oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz przesłaniu go do akcjonariuszy. Proponowana transakcja ma zostać zamknięta do trzeciego kwartału 2019 r. i podlega zatwierdzeniu przez udziałowców EFI, wraz ze spełnieniem zwyczajowych warunków zamknięcia, w tym zatwierdzeń w zakresie przepisów antymonopolowych.

Transakcja nie podlega żadnym warunkom finansowania. Po zakończeniu transakcji nabycia EFI stanie się w całości własnością spółki zależnej Siris.

Na podstawie Global Newswire opracowała AN